Regulament concurs mobil 1 iunie 2011

REGULAMENTUL CONCURSULUI

"
Joacă Mobil 1 Track Challenge şi poţi câştiga un iPhone şi alte premii pe ProMotor.ro!"


Art. 1. Organizator

S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Aurel Vlaicu, nr 62 - 66,
Etaj 6, Camera 42, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/6876/2010, având codul unic de înregistrare RO 27189522.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii şi publicul vor fi înştiinţaţi de orice modificare prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2. Durata Concursului şi aria de desfăşurare

Concursul "
Joacă Mobil 1 Track Challenge şi poţi câştiga un iPhone şi alte premii pe ProMotor.ro!" (denumit în continuare "Concurs") va începe pe data de 7 iunie 2011 şi va dura până la datade 20 iunie, ora 12:59:59 (inclusiv). Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare


Concursul se desfăşoară exclusiv pe Internet, pe site-ul www.promotor.ro.
Are drept de participare orice utilizator de internet care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

· este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România

· accesează în intervalul 7 iunie - 20 iunie 2011 pagina dedicată concursului şi participă la Concursul "Joacă Mobil 1 Track Challenge şi poţi câştiga un iPhone şi alte premii pe ProMotor.ro!"

· se înscrie în joc folosindu-şi contul de pe una dintre următoarele reţele sociale: facebook, twitter, Yahoo, Yahoo Messenger, Google, LinkedIn, myspace, aol, orkut, hyves, OpenID, mixi

· parcurge circuitul construit de ProMotor în cadrul jocului şi încearcă să obţină cel mai bun timp, apoi îşi construieşte propriul traseu şi invită prietenii să-l parcurgă

· este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată Concursului, în cazul în care este desemnat câştigător al Concursului

· confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.

Nu pot participa la această promoţie angajaţii Mediafax Group sau partenerii acestora, precum şi rudele de gradul I sau soţii/soţiile acestora.

Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale sau dacă Organizatorul consideră că a încercat să fraudeze mecanismul de Concurs.

Art.4. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în Concurs
doar în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.

Art. 5. Mecanismul Concursului

Pentru a participa la Concurs, un utilizator trebuie s
ă acceseze pagina concursului de pe site-ul www.promotor.ro , să se logheze sau înregistreze în joc, să finalizeze traseul ProMotor în timp cât mai scurt şi apoi să contruiască în joc un traseu propriu şi să-şi invite prietenii să-l parcurgă.

Utilizatorul care înregistrează la finalul campaniei, pe 20 iunie, cel mai mare număr de jucători pe propriul traseu din concurs este desemnat automat câştigătorul unui iPhone 4 16 GB Black.

Un utilizator poate participa la concurs de oricât de multe ori.

Jocul presupune opţiunea de conectare prin intermediul reţelelor sociale. Jocul cere utilizatorului să confirme informaţiile din profil pe care ExxonMobil, proprietarul jocului, le va accesa pentru a putea crea un profil în cadrul jocului. Informaţia va fi folosită doar în scopul specific al jocului. Ţara de origine şi iniţialele vor fi singurele informaţii pe care le vor putea vizualiza şi alţi jucători.
Site-ul
www.promotor.ro nu va stoca datele jucătorilor şi nu este răspunzător de eventualele nereguli cauzate de acest lucru.

Conturile utilizatorilor şi rezultate obţinute de aceştia în joc sunt gestionate în totalitate de ExxonMobil iar site-ul www.promotor.ro este Organizatorul acestui Concurs.

Pentru a fi luaţi în considerare la desemnarea câştigătorilor, participanţii la Concurs trebuie să îndeplinească toate condiţiile de participare menţionate la Articolul 3 al prezentului Regulament şi să respecte mecanismul de concurs.

Premiile concursului constau în:

Valoarea totală a premiilor este de 655 euro plus TVA.

Art. 6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Câştigătorii vor fi desemnaţi pe data 22 iunie 2011, în funcţie de timpul obţinut la parcurgerea circuitului ProMotor, respectiv de numărul de jucători unici înregistraţi pe circuitele proprii astfel:

Utilizatorul al cărui circuit va înregistra pe 20 iunie 2011, ora 12:59:59, cel mai mare număr de jucători unici care au finalizat respectivul circuit va fi desemnat câştigătorul unui iPhone 4 16 GB Black.

Circuitul câştigător va fi considerat cel care, în intervalul 7 - 20 iunie, a avut cel mai mare numar de vizitatori unici. Unicitatea jucătorilor va fi stabilită în funcţie de contul de joc creat la înregistrare.

Clasamentul celor mai străbătute circuite se va face în funcţie de numărul de jucători care au finalizat circuitele respective. Cursele începute dar nefinalizate nu vor fi luate în calcul.

La intervale de maxim 3 zile (72 de ore), Organizatorul va publica pe pagina de concurs clasamentul temporar actualizat al celor mai străbătute 10 trasee.

Primii 10 utilizatorii care au obţinut cel mai bun timp pe traseul ProMotor, în intervalul 7 iunie - 20 iunie 2011, ora 12:59:59, vor fi desemnaţi câştigători astfel:

o Primii 5 clasaţi vor câştiga câte o geantă frigorifică Mobil 1 Racing

o Următorii 5 clasaţi vor câştiga câte un pahar Mobil 1

Dacă vor exista mai mulţi utilizatori care vor avea acelaşi timp obţinut, se va utiliza mecanismul de tragere la sorţi pentru desemnarea câştigătorilor.

Fiecare câştigător va intra în posesia premiului astfel:

Organizatorul va livra premiile doar pe teritoriul României. Organizatorul se obligă să trimită premiile în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea datelor de la câştigător, dar nu este răspunzător de întârzierile care nu depind de el.

Organizatorul nu va oferi contravaloarea în bani a premiilor.

Validarea câştigătorilor se va face în baza unui act de identitate, ca verificare a corectitudinii datelor personale din contul de joc al participantului la Concurs.

Un utilizator va putea câştiga un singur premiu constând într-o geantă frigorifică Mobil 1 Racing sau un pahar Mobil 1, dar va fi luat în calcul la desemnarea câştigătorului din 16 iunie pentru un iPhone 4 16 GB Black.

Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul desemnării şi modul în care vor putea intra în posesia premiilor pe 16 iunie, în ziua desemnării câştigătorilor, telefonic sau prin e-mail în baza datelor funizate prin intermediul conturilor din joc. De asemenea, numele câştigătorilor vor fi afişate pe pagina Concursului.

În cazul în care un câştigător a furnizat date de contact eronate şa înregostrarea în joc sau nu poate fi contactat în interval de 48 de ore de la anunţarea lui, premiul se va acorda altui utilizator, următorul clasat în funcţie de timpul obţinut la parcurgerea traseului ProMotor.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării răspunsurilor din motive care nu ţin de el.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a publica datele cu caracter personal ale câştigătorilor Concursului şi de a se folosi de imaginea acestora în scopuri publicitare. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Organizatorul poate solicita câştigătorilor acordul pentru a publica materiale audio, foto şi video cu ei.

Organizatorul va verifica cu ajutorul ExxonMobil corectitudinea participanţilor şi îi va descalifica pe cei a căror activitate în cadrul Concursului va fi considerată drept fraudă.

Orice tentativă de fraudare (incluzând dar nu limitându-se la spam, phishing, utilizarea unor extensii de browser care au adus avantaje pe altă cale decât pe cea specificată în regulament, utilizarea unor programe care au acelaşi rol etc.), atrage dupa sine eliminarea din Concurs a concurentului respectiv. Acesta acceptă prin prezentul Regulament faptul că nu are dreptul la niciun fel de explicaţie din partea Organizatorului în momentul în care acesta consideră că respectivul cont a fost valorificat prin fraudă.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru problemele legate de conexiunea la internet a participanţilor, precum şi pentru problemele cauzate de ISP-ul folosit de Organizator.

Art. 7. Informarea publicului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.promotor.ro , dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. Întreruperea Concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul secţiunii de concurs de pe www.promotor.ro

Art. 9. Taxe şi impozite aferente

Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigătoare, cu excepţia impozitului datorat conform legii pentru veniturile obţinute din Concurs, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare este obligat să îl calculeze şi să îl plătească în beneficiul câştigătorilor.

Art. 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.