125 de ani de inovaţii Mercedes

Pe 29 ianuarie 2011, Mercedes-Benz aniversează 125 de ani de inovaţie, marcând astfel timpul scurs de la momentul în care s-a născut automobilul. Pe 29 ianuarie 1886, Carl Benz a schimbat lumea, atunci când prima pagină din istoria Mercedes-Benz a fost scrisă la Biroul de Patente din Berlin, unde a înregistrat patentul Benz, ceea ce este considerat a fi chiar primul automobil din lume.

125 de ani de inovaţii Mercedes 125 de ani de inovaţii Mercedes

Carl Benz a devenit astfel cel mai important inginer din lume.Acesta a înfiinţat în 1883 Benz & Co. RheinischeGasmotoren-Fabrik, care a fuzionat cu Daimler-Motoren-Gesellschaftîn 1926, pentru a constitui Daimler-Benz AG. Alături de Carl Benz,un rol important a jucat soţia sa, Bertha Benz, împreună cu fii săiEugen şi Richard. Bertha Benz a fost una dintre primele persoanecare au efectuat o călătorie pe distanţă lungă la bordul unuiautovehicul pe benzină.


Întreaga poveste care dezvăluie modul în care a fost realizatăpromisiunea de a dezvălui o nouă legendă prin fiecare automobil cese va alătura stelelor familiei Mercedes-Benz poate fi găsită laadresele www.mercedes-benz.com/125 şi www.mercedes-benz.ro/125(începând din 29 ianuarie 2011).
,,Istoria Mercedes-Benz este a celor care s-au dedicat unui vis şiau îndrăznit să-l transforme în realitate! Acum 125 de ani, CarlBenz a avut un astfel de vis: visul de a crea primul automobil dinlume. Pe 29 ianurie 2011, Mercedes-Benz România salută acel moment:cel în care legenda stelei în trei colţuri s-a născut. În acestsens, Mercedes-Benz România îşi reafirma angajamentul continuu faţăde clienţii şi partenerii săi, oferind atât o promisiune, dar şi ocertitudine în ceea ce priveşte perfecţiunea, fascinaţia şiresponsabilitatea automobilelor noastre," a declarat Michael Grewe,CEO şi Preşedinte Mercedes-Benz România.
Istoria Mercedes-Benz aparţine unor oameni care s-au dedicat unuivis al mobilităţii absolute. Astfel, alături de Carl şi BerthaBenz, personalităţi precum Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, EmilJellinek şi fiica sa Mercedes au jucat un rol major în povestea desucces numită Mercedes-Benz.

"Pasiunea pentru inovaţie nu moare niciodată!" - de laBenz Patent - Motorwagen la reinventareaautovehiculului


La data de 29 ianuarie 1886, Carl Benz depunea la Berlin o cererede brevetare a autovehiculului său cu trei roţi. De atunci, ziuarespectivă a fost considerată ziua oficială de naştere aautomobilului. În acelaşi timp cu Benz, Gottlieb Daimler dezvoltaprimul automobil cu patru roţi. În acest fel, în mod independentunul de celălalt, părinţii fondatori ai companiei Daimler AG şi aimărcii Mercedes-Benz au pus bazele tuturor autoturismelor,autovehiculelor comerciale şi autobuzelor de astăzi. Compania carea inventat automobilul a pornit din acel moment pe calea uneimodelări mai diverse şi durabile a propriei dezvoltări - în toatedomeniile relevante, de la tehnologia inovatoare la confort,siguranţă şi până la design.


Pentru un producător de autovehicule, inovaţia a constituitîntotdeauna cheia succesului, aceasta fiind menită să devină şi maiimportantă în viitor. Fără curajul de a porni în căutarea de ideinoi, automobilul nici nu ar exista, iar fără inovaţie, nu ar existaniciun fel de progres. Mercedes-Benz, inventatorul automobilului, areprezentat întotdeauna un promotor în acest sens. De exemplu,compania şi-a susţinut poziţia de lider cu peste 80.000 de cereride patente începând cu anul 1886.


Patent-Motorwagen-ul Benz este simbolul spiritului de pionieratprin excelenţă. La vremea sa, maşina cu trei roţi vestea zorii uneinoi ere a mobilităţii. De asemenea, trăsura cu motor a lui Daimlera fost primul automobil cu patru roţi. Aceste două autovehicule aureprezentat începutul unei poveşti unice de succes - o povestecăreia Mercedes-Benz i-a adăugat permanent noi capitole, deoareceinvenţiile întemeietoare de tendinţe ale producătorului deautomobile cu sediul în Stuttgart au fost cele care au dus laapariţia "trăsurii fără cai", iniţial declarată "fără viitor" decătre critici.
Alături de primul autobuz şi primul camion, printre cele maiimportante inovaţii ale companiei se poate enumera şi primulautomobil Mercedes modern de pasageri, de 35 CP, prezentat în lunafebruarie a anului 1900.


Pe calea către şofatul lipsit de evenimenterutiere


Mercedes-Benz este pionierul siguranţei la volan. Niciun altproducător de automobile nu întreprinde cercetări atât de intenseîn acest domeniu şi nu a introdus pe piaţă atât de multe inovaţiiesenţiale. Încă de la inventarea automobilului, Mercedes-Benz aavut un rol esenţial în dezvoltarea elementelor de siguranţă activăşi pasivă, stabilind puncte de reper în procesul respectiv. Înzilele noastre, conducerea lipsită de accidente reprezintă unuldintre cele mai importante obiective pentru îndeplinirea căruiacercetătorii şi proiectanţii Mercedes-Benz fac eforturiremarcabile.

Citeşte mai departe în pagina următoare »