General Motors şi Grupul ABB – parteneriat

GM şi Grupul ABB au încheiat un parteneriat pentru dezvoltarea unor proiecte pilot care vizează reutilizarea bateriilor din dotarea autovehiculului cu propulsie electrică Chevrolet Volt.

General Motors şi Grupul ABB – parteneriat General Motors şi Grupul ABB – parteneriat

Cele două companii colaborează strâns pentru a identifica modulîn care bateriile litiu-ion de 16 kWh din dotarea noului Volt potfi utilizate pentru sistemele staţionare de producere şi stocare aenergiei electrice la finalul ciclului acestora de viaţă la bordulautovehiculelor clienţilor. Obiectivul suprem este acela de afurniza soluţii rentabile, inovatoare, care să sporească eficienţareţelei de alimentare cu energie electrică a ţării.

"Bateria din dotarea autovehiculului Volt va avea o capacitatemare de stocare a energiei electrice chiar şi după ce nu mai poatefi utilizată pentru propulsia autovehiculului", a declarat MickyBly, Director Executiv al departamentului Sisteme electrice,Hibride, Autovehicule electrice şi Baterii din cadrul GM. "Deaceea, ne-am unit forţele cu cei de la ABB pentru a găsi noimodalităţi prin care bateriile incluse în dotarea modelului Volt săcontribuie la protecţia mediului înconjurător chiar şi după ce numai asigură propulsia autovehiculelor".

Bly a anunţat încheierea acestui parteneriat marţi, în cadrulconferinţei EV Battery Tech desfăşurate în Michigan. "Colaborareacu Grupul ABB ne va permite să găsim soluţii pentru optimizareaciclului de viaţă al bateriei utilizate pentru modelul Volt", aafirmat Bly. Proprietarii autovehiculul electric Chevrolet Volt cuautonomie extinsă beneficiază de o garanţie standard de optani/100.000 mile pentru bateria litiu-ion de ultimă generaţie. Estecea mai extinsă şi mai cuprinzătoare garanţie acordată în industriaauto pentru un autovehicul electric şi poate fi transferată gratuiturmătorilor proprietari ai acestuia.

Garanţia extinsă oferită pentru bateria modelului Volt acoperătoate cele 161 de componente ale acesteia, 95% dintre acestea fiindproiectate şi fabricate de GM, pe lângă sistemul de gestionaretermică, sistemul de alimentare cu energie electrică şicomponentele motorului electric. ABB este cel mai mare furnizor deechipamente pentru reţelele electrice la nivel mondial şi un liderîn domeniul sistemelor electrice şi de automatizare. Tehnologiiledezvoltate de ABB îmbunătăţesc performanţele companiilor deutilităţi şi ale celor care activează în sectorul industrial,reducând în acelaşi timp impactul asupra mediului înconjurător.

"Reţelele inteligente ale viitorului vor utiliza în mai maremăsură surse de energie regenerabilă şi vor fi nevoite săalimenteze cu energie electrică o infrastructură e-mobilitateextinsă; în acest sens, este necesară dezvoltarea unui număr marede soluţii de stocare a energiei electrice", a afirmat BazmiHusain, directorul departamentului Reţele electrice inteligente încadrul ABB. "Suntem bucuroşi că putem analiza posibilitateareutilizării bateriilor din dotarea autovehiculelor electrice, faptcare ar putea asigura capacitatea de stocare necesară şi oferiimportante avantaje economice şi ecologice pe termen lung".

Ingineri şi cercetători din ambele companii şi-au uniteforturile pentru a studia:

- Stocarea energiei regenerabile: energia eoliană şi energiasolară pot fi stocate în sistemele de baterii incluse în dotareaautovehiculului Volt şi utilizate atunci când este necesar.

- Gestionarea încărcării reţelei electrice: companiile deutilităţi vor putea utiliza bateriile create pentru modelul Voltpentru a stoca energia electrică generată în timpul perioadelor cuconsum energetic scăzut în vederea utilizării acesteia în timpulperioadelor cu consum de energie ridicat. Acest lucru va permitecompaniilor de utilităţi să gestioneze mai eficient reţeauaelectrică, sporind fiabilitatea şi randamentul acesteia.

- Alimentarea cu energie electrică de rezervă pentru comunităţi:sistemele de baterii din dotarea autovehiculelor Volt pot stocaenergia electrică pentru a putea fi utilizată de comunităţi întimpul penelor de curent cauzate de furtuni sau alte dezastrenaturale.

- Gestionarea momentului de utilizare: clienţii industriali potstoca la preţ redus energia electrică generată de bateriile dindotarea modelelor Volt în timpul perioadelor cu consum energeticscăzut pentru a o utiliza ulterior în acele momente ale zilei cuconsum de energie ridicat, în vederea reducerii costurilor.

"Chevrolet şi GM şi-au propus să reducă impactul autovehiculelordezvoltate de noi asupra mediului înconjurător", a declarat Bly."Concentrarea tuturor eforturilor noastre asupra identificării unorutilizări suplimentare pentru bateriile din dotarea autovehicululuiVolt la finalul ciclului de viaţă aduce acest angajament laniveluri fără precedent".