Oficial:Preţul carburanţilor este nejustificat

Conform mediafax.ro preţul la pompa a carburanţilor a fost mărit nejustificat, iar aproape toate companiile au înregistrat pierderi.

Oficial:Preţul carburanţilor este nejustificat Oficial:Preţul carburanţilor este nejustificat

"Conform datelor prezentate de companiile petroliere, arezultat că, în cursul anului 2010, ponderea taxelor în structurapreţului la pompă a scăzut de la 52,5% la începutul anului la 49,8%la sfârşitul perioadei (inclusiv în contextul creşterii TVA la24%), aspect de natură să certifice faptul că nivelul de creştereal preţurilor la pompă nu poate fi justificat din punct de vedereal unei poveri fiscale", se menţionează în raportul privindsituaţia preţurilor la carburanţi de pe masa premierului şi obţinutde MEDIAFAX.

"Din verificările efectuate a rezultat că, la sfârşitulperioadei analizate, profiturile înregistrate de companii nureflectă evoluţia veniturilor în raport cu evoluţia principalelorcategorii de cheltuieli obiective. Astfel, dacă avem în calcul că,per ansamblu, preţurile de vânzare la pompă au crescut cu circa20%, creştere concretizată în majorarea în egală măsură aveniturilor, coroborat cu faptul că, faţă de anii anteriori,nivelul principalelor categorii de cheltuieli a rămas relativconstant sau a cunoscut creşteri nesemnificative, rezultă căexerciţiile financiare trebuia să înregistreze o creştereproporţională a profiturilor şi, pe cale de consecinţă, aimpozitului pe profit. Urmare constatărilor făcute de organele decontrol a rezultat că, în realitate, aceste companii nu numai că nuau înregistrat profit, dar situaţiile financiare contabile prezintăpierderi semnificative", se mai afirmă în document.

Mai multe informaţii pe www.mediafax.ro