OMV EuroTruck în România

OMV a deschis astăzi în România primele două staţii OMV EuroTruck. Acestea ridică la 18 numărul staţiilor dedicate transportatorilor în Europa.

OMV EuroTruck în România OMV EuroTruck în România

OMV a deschis astăzi în România primele două staţii OMVEuroTruck. Acestea ridică la 18 numărul staţiilor dedicatetransportatorilor în Europa. Staţiile OMV EuroTruck dinParcul Logistic Bucharest West, autostrada A1, şi din apropiere deLehliu, autostrada A2, oferă produse pentru transportatori24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămînă. Prin pachetul de produseşi servicii oferite, clienţii OMV EuroTruck beneficiază deadministrarea mai uşoară a flotei şi de optimizarea costurilor.

În prezent există 18 staţii OMV EuroTruck În Europa -pînă la sfîrşitul anului 2012 vor fi 45 de staţii de-a lungulprincipalelor rute de transport din Europa Centrală. OMVurmăreşte să devină unul dintre partenerii principali aitransportatorilor pe un segment de afaceri în creştere, TransportulComercial Rutier. În plus, ca pachet de produse şi servicii, OMVEuroTruck oferă industriei transporturilor servicii complexe,precum returnarea TVA-ului, asistenţă în caz de avarie,managementul online al cardului şi al rutelor de transport.

Clienţii pot beneficia astfel de o administrare mai uşoarăa flotei şi de optimizarea costurilor."Prin OMV EuroTruck venim însprijinul transportatorilor prin serviciile complete ce necesită unefort minim, disponibile la nivel extins, astfel încît ei se potdedica întru totul afacerii lor. Scopul nostru este să le facemdrumul mai uşor", a declarat Steen Frederiksen, Head of OMV'sCommercial Road Transport Business, în cadrul deschiderii oficialea staţiei OMV EuroTruck. "Prin OMV EuroTruck, transportatorii au osingură persoană de contact pentru toate alimentările şi nevoilelor atunci cînd pleacă la drum în Europa.

Acest lucru înseamnă procese mai rapide, omonitorizare maiuşoară şi o mai mare flexibilitate." Potrivit conceptului "fuel& go", transportatorii pot alimenta rapid şi uşor cumotorină şi antipoluantul ecologic AdBlue înstaţiile OMV EuroTruck de-a lungul principalelor rute de transportdin Europa Centrală, 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămînă. Lastaţiile de distribuţie carburant OMV EuroTruck clienţii efectueazăplăţi fără numerar, prin intermediul OMV EuroTruck Card sau alaltor carduri de alimentare ROUTEX.

Terminalele de plată din staţiile OMV EuroTruckbeneficiază de o conexiune online de autorizare către OMV, pentru aoferi siguranţă maximă clienţilor şi pentru a evita eventualeutilizări greşite. OMV EuroTruck Card este acceptat şi în toatăreţeaua de 1.600 de staţii OMV, inclusiv în cele aflate la distanţăde principalele rute de transport şi de zonele metropolitane,precum şi în cele circa 120 de staţii PETROMV din Romînia.

Pe lîngă reţeaua OMV, clienţii OMV EuroTruck potalimenta în cele 18.000 de staţii din reţeaua de parteneri ROUTEX,în 35 de ţări. Recent, numărul de staţii ROUTEX-4-TRUCKS, destinateautovehiculelor cu dimensiuni de gabarit depăşit, a crescut laaproape 1.000. "Fleet Online Services" este un instrumentde optimizare a managementului flotelor.

Clientul poate gestiona la nivel centralizat tranzacţiileefectuate cu cardul de carburant. Pentru a reduce efortul deadministrare, clientul primeşte o factură colectivă, cu toatetranzacţiile individuale listate în mod transparent. Folosind "OMVFuel Navigator", clienţii pot planifica rute, pot optimiza onlineopririle pentru alimentare oriunde în Europa, în funcţie depreţurile personalizate la carburant, şi primesc informaţii despretaxe şi alte costuri de-a lungul traseului.

Mai mult, cu ajutorul cardului OMV pot fi achitate taxelerutiere, asistenţa în caz de avarie sau serviciile de tractare.Totodată, la cerere, OMV poate gestiona în numele clientului datade rambursare a TVA-ului pentru carburant şi servicii, specificfiecărei ţări.