Posibilă soluţie pentru ridicări auto şi alte abuzuri

Crezi că eşti o victimă a abuzurilor ţinând de ridicări de maşini şi altele? S-ar putea să existe o soluţie la problemele tale: Asociaţia Şoferilor şi a Drepturilor acestora din România.

Posibilă soluţie pentru ridicări auto şi alte abuzuri Posibilă soluţie pentru ridicări auto şi alte abuzuri

Ridicarea maşinilor a devenit o reală problemă la nivelnaţional. Zilnic sunt ridicate mii de maşini pentru parcareneregulamentară, în condiţiile în care nu există suficiente locuride parcare. În majoritatea cazurilor şoferul este cel care agreşit. Există însă şi cazuri în care firmele de ridicări autoacţionează abuziv. Majoritatea abuzurilor comise împotrivaşoferilor rămân necunoscute din diverse motive. Pe de oparte, se mizează pe faptul că unii şoferi nu cunosclegislaţia.

Pe de altă parte, şoferii care realizează că s-a comisun abuz consideră că nu vor avea niciodată câştig de cauzăîn faţa celor care fac legea - firmele de ridicări auto, Primării,servicii de Poliţie Rutieră - astfel încât ajung să plătească taxade recuperare a maşinii fără să mai tragă un semnal de alarmăprivind abuzul comis. Şi nu în ultimul rând, sunt şoferii care arvrea să-şi ceară drepturile în instanţă, însă după ce au plătit otaxă de recuperare cât salariul mediu pe economie (700-800 lei), numai au resurse financiare pentru a achita serviciile unui avocatpentru consultanţă şi reprezentare în instanţă.

"După o atentă analiză a problemelor cu care se confruntăşoferii români, am considerat că e necesar să existe oasociaţie care să vină cu soluţii concrete în sprijinulşoferilor care consideră că în cazul lor s-a produs un abuz. Vizămatât abuzurile comise în cazul ridicării maşinilor, cât şiconflictele cu societăţile de asigurări şi probleme ce ţin decontractele de leasing.", a declarat Marian Moroşanu, preşedinteleASDR.

Două dintre motivele pentru care şoferii pot cere îninstanţă restituirea taxelor plătite firmei de ridicări auto suntcompletarea incorectă a procesului verbal şi avariereaautoturismului în procesul de ridicare. Şoferii îşi mai potrecupera banii dacă reuşesc să dovedească faptul că maşina staţionaregulamentar în momentul când a fost ridicată.

ASDR îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriulRomâniei şi le oferă membrilor săi asistenţă juridicăgratuită, aceştia beneficiind de serviciile unui avocat care le vaoferi consiliere de specialitate şi reprezentare în instanţă. Încazul în care se demonstrează că s-a comis un abuz, şoferul poaterecupera banii plătiţi pe taxele pentru ridicare, transport şidepozitare, precum şi amenda. Sprijin financiar. Pe lângă asistenţajuridică, ASDR le oferă membriilor săi sprijin financiar. Aceştiapot primi suma necesara pentru a-şi recupera maşina sau pentru aplăti amenda, urmând ca, ulterior, să restituie aceşti baniintegral sau în rate.

ASDR pune la dispoziţia şoferilor care se confruntă cuprobleme tehnice servicii de tractare auto, depanare şicazare pe teritoriul României. Asociaţia Şoferilor şi a Drepturiloracestora din România (ASDR) a fost înfiinţată cu scopul de a oferisprijin şi asistenţă şoferilor în momentele când aceştia întâmpinădificultăţi. Totodată, ASDR are ca obiectiv diminuarea număruluitot mai mare al cazurilor de nereguli şi abuzuri comise asupraşoferilor.

Prin acţiunile sale, ASDR ia atitudine împotriva acestorabuzuri şi îi sprijină pe conducătorii auto care se confruntă cuastfel de probleme. De asemenea, un obiectiv important alASDR este încurajarea conducătorilor auto să respecte legislaţia învigoare şi să aibă un comportament responsabil în trafic.

Şoferii care au nevoie de sprijin din partea ASDRpot folosi una din următoarele opţiuni de contact:
- pe site-ul www.asdr-romania.ro
- la email: office@asdr-romania.ro
- la numerele de telefon: 0728.502.426 /0755.885.554