Clasament făcut de cea mai înaltă autoritate. Unde NU trebuie să ne asigurăm?

Clasament făcut de cea mai înaltă autoritate. Unde NU trebuie să ne asigurăm?

Autor: Alexandru Banu acum 3 ani Știri
ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) a făcut un top al celor mai bune societăţi de asigurare din toatlul celor mai importante care desfăşoară activităţi în România, conform ZF.ro. Trei indicatori au stat la baza topului şi anume petiţii / contracte, petiţii / daune avizate şi petiţii favorabile / daune avizate. Mai simplu, aceşti indicatori reprezintă gradul de soluţionare a daunelor şi areclamaţiilor şi exprimă în total gradul de satisfacţie al clientului. Reiese un procent care cu cât e mai mic, cu atât înseamnă că societatea de asigurări e mai bună.
 
Allianz Ţiriac Asigurări, Generali România şi Groupama sunt Top 3 societăţi de asigurare, cu sub 50%. Omniasig şi Uniqua urmează şi ele cu acelaşi procent, însă cu mici fluctuaţii la unii dintre indicatori. Euroins este a şasea societate de asigurări în acest top. 
 
Societăţile cu indicatori slabi au fost Carpatica Asig, Asirom VIG, City Insurance şi Forte Asigurări – Reasigurări SA. Ele au avut probleme diverse probleme la rezolvarea dosarelor şi cu respectarea drepturilor clienţilor. 
 
Companiile de asigurări au vândut anul trecut 3,9 milioane de poliţe auto obli­gatorii (RCA) pentru persoane fizice, ceea ce înseamnă peste 78% din nu­mărul total de contracte RCA în­che­ia­te anul trecut, arată datele Autorităţii de Supraveghere Financiară.
 
În condiţiile unei pri­me medii anua­le pen­tru persoane fi­zice calculată de ASF la nivelul de 528 lei, în­seam­nă că asi­gu­ră­tor­ii au încasat circa 2 mld. lei din vân­za­rea de RCA că­tre seg­mentul de re­tail anul tre­cut. O su­mă si­milară, res­pec­tiv 1,9 mld. lei, a fost în­ca­sată şi pe seg­men­tul asigu­rărilor RCA desti­na­te com­pa­niilor, deşi numărul de poliţe cor­po­rate în­cheiate este semnificativ mai mic, res­pec­tiv un milion. Prima me­die a asi­gu­rării RCA pentru companii este însă de trei ori mai mare decât în ca­zul per­soa­ne­lor fizice, dat fiind faptul că de re­gulă în cazul companiilor se asi­gură auto­ve­hi­cule cu frecvenţă ridicată de daună (ca­mioa­ne, autoutilitare etc.). Potrivit ASF, pri­ma medie RCA pentru compa­nii s-a si­tuat anul tre­cut la 1.725 lei, în creş­tere cu 31% faţă de 2015. Ritmul de creş­tere al pri­mei medii pentru poliţa RCA pen­tru com­panii a fost de două ori mai mare decât al poliţei pentru persoane fizice.
Sursă: ZF.ro


Comentarii
Inchide