Concurs ProMotor: Câştigă un sistem BMW de ecrane DVD

Autor: Dan Vache acum 9 ani Știri

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoţionale „Cinema ProMotor!”

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Campania promoţională este organizată de S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. (numită de aici înainte „Organizator”), cu sediul social în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, cu aceeaşi adresă de corespondenţă, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/6876/2010, cod unic de inregistrare: 27189522, atribut fiscal RO.

Campania promoţională „Cinema ProMotor” se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie in cazul furnizării unor date eronate, care să ducă la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

Prin înscrierea la aceasta campanie promoţională, participanţii sunt de acord ca informaţiile legate de identitatea lor să intre în baza de date a Organizatorului, S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., conform Legii 677/2001, acestea putând fi folosite pentru activităţile sale de marketing. La cererea scrisă a participanţilor, trimisă la adresa str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, Mun. Bucureşti, operatorul se obligă să actualizeze sau să şteargă datele personale ale acestora.

Art. 3. Durata campaniei promoţionale şi aria de desfăşurare

Campania promoţională se desfăşoară în perioada 12 septembrie – 5 octombrie 2011. Aria de desfăşurare a campaniei este întreg teritoriul României.

Art. 4. Mărcile şi produsele participante

În aceasta campanie promoţională este implicată revista ProMotor (numărul 84).

Art. 5. Drept de participare

La acest concurs poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul stabil in România. Prin înscrierea la concurs, participanţii acceptă şi se supun prevederilor prezentului Regulament. Angajaţii S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., rudele de la gradul I până la gradul IV ale acestora, firmele colaboratoare implicate în derularea concursului, precum si distribuitorii de presă nu au dreptul să participe la acest concurs.

Participarea la campania promoţională „Cinema ProMotor” implică acceptul ca numele, fotografiile şi alte materiale audio sau video cu participanţii câştigători să poată fi făcute publice şi folosite în scop publicitar. Pentru identificare, câştigătorii vor avea nevoie de un document de identitate: paşaport, buletin sau carte de identitate.

În cazul în care câştigătorul nu deţine dreptul legal de a avea carte de identitate/ buletin de identitate (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris şi pe baza datelor de identitate ale părinţilor sau tutorelui legal.

Art. 6. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor la campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei.

Art. 7. Mecanismul campaniei

Pentru a se înscrie în concurs, cititorii trebuie să să trimită un SMS la 1813 (număr cu tarif normal, valabil în reţelele Orange, Vodafone şi Cosmote) cu textul indicat în macheta de concurs din numărul 84 al revistei ProMotor. Înscrierile se fac în perioada 12 – 3 octombrie 2011. Pe 5 octombrie 2011 se va organiza o tragere la sorţi în urma căreia vor fi desemnaţi câştigătorii concursului. La tragerea la sorţi vor fi extraşi 3 câştigători ai celor trei premii puse în joc şi trei rezerve, în cazul în care aceştia nu pot fi contactaţi în termen de 72 de ore de la extragere.

În cazul în care premiile nu pot fi acordate din motive independente de organizator, acesta nu vor fi repuse în concurs.
Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislaţiei române în vigoare.

Organizatorul nu se obligă să expedieze SMS sau e-mail de confirmare a înscrierii. Fiecare SMS ce conţine toate datele solicitate va fi validat, cu condiţia respectării art 7 si 9 din prezentul regulament.

Ordinea recepţionării mesajelor SMS este reprezentată de data calendaristică şi ora (minute, secunde) recepţionării acestora conform sistemului electronic, indiferent de data şi ora trimiterii mesajelor. Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezintă şi dovada primirii acestora.

Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care conţin informaţii false ori vădit eronate si care nu indeplinesc condiţiile de validare. SMS-urile de înscriere în campanie trimise de pe numere scurte sau de pe internet nu vor fi luate in considerare.
Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil în legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numărul de telefon al Campaniei.

Art. 8. Conditii de validare

Pentru a intra în posesia premiului câştigatorii trebuie sa indeplineasca, simultan, urmatoarele condiţii:

•Să îndeplinească condiţiile de participare de la art. 5

•Să se înscrie în concurs conform art. 7

•Să prezinte document de identitate (carte identitate, paşaport). Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea trimiterii răspunsurilor datorita unor intarzieri ale reţelei de telefonie mobilă.

Art. 9. Desemnarea câştigătorilor şi acordarea premiilor

Numele castigătorilor vor fi postate online, pe site-ul www.promotor.ro, în termen de maximum 48 de ore de la desemnare.
Câştigătorii vor fi anuntati telefonic în termen de 48 de ore de la postarea pe site a numelor acestora, pe numărul de telefon de pe care au trimis SMS-ul. În cazul în care aceştia nu pot fi contactaţi pentru validare în acest termen (48 de ore), din motive independente de Organizator (date de contact eronate, nu răspund etc.), aceştia pierd dreptul asupra premiului.
Organizatorul se obligă să pună câştigătorilor la dispoziţie premiile în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data încetării promoţiei. Toţi câştigătorii vor fi contactaţi de către organizatori pentru a se colecta toate datele necesare în vederea intrării în posesia premiului. Premiile vor fi expediate de către organizatori la adresa specificată de către câştigător.

Art. 10. Premiile

Participanţii care s-au înscris conform regulamentului pot câştiga cele trei premii puse în joc constând în:

Premiul I: Sistem DVD Tablet

Premiul II: Troller BMW JOY

Premiul III: Miniatura BMW, scara 1:18

Cele trei premii puse în joc au valoarea însumată de aproximativ 3.200 RON cu TVA.

Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului. Premiul nu poate fi cedat altei persoane.
Castigatorul va fi responsabili de asigurarea transportului intern dus-intors (in Romania) in vederea ridicarii premiului.

Art. 11. Regulamentul concursului

Regulamentul campaniei promoţionale „Cinema ProMotor” este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.promotor.ro, cât şi prin solicitare pe adresa Str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, Bucureşti. Participarea la această campanie promoţională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Pe perioada de desfăşurare a promoţiei, cititorii pot suna la linia de telefon dedicată promoţiei: 031.82.57.349 (linie telefonică cu tarif normal) pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu promoţia (regulament de participare, premii, modalităţi de acordare a premiilor), precum şi pentru sugestii sau eventuale plângeri. Programul de funcţionare a liniei telefonice este de luni pînă vineri, între orele 10.00 – 18.00.

Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanţi.

Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenta privitoare la solicitările necâştigătoare.

Art. 12. Taxe si impozite aferente

Organizatorul se obligă, suplimentar faţă de premiul menţionat în prezentul Regulament, sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiul obtinut de catre câştigător, în conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acesta, fiind in sarcina exclusivă a câştigătorului.

Art. 13. Angajamente

Participarea la aceasta campanie implică acceptul câştigătorului ca numele si imaginea lui să fie făcute publice si folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale audio-video si tipărituri, doar cu acordul expres şi neechivoc al persoanei vizate.

Art. 14. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională „Cinema ProMotor” se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instantele de judecată din Municipiul Bucureşti.

Art. 15. Intreruperea campaniei promoţionale

Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunte publicul prin intermediul unui cotidian national si pe site-ul www.promotor.ro.

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a aduce modificari la actualul regulament, cu condiţia ca orice modificare să fie anunţată pe site-ul www.promotor.ro în timp util.

Cumpără ediţia următoare a revistei şi vezi dacă te numeri printre câştigători sau stai cu ochii pe www.promotor.ro.

VEZI AICI REGULAMENTUL CONCURSULUI!

Câştigătorii concursului sunt:

Premiul I: Stoica Marian Cristian – Bucureşti

Premiul II: Filioreanu Ciprian – Piatra Neamţ

Premiul III: Dinu Bogdan – BucureştiComentarii
Inchide