Concurs Revista ProMotor – Paris 2008

Autor: Oraan Mărculescu 27 mai 2008 Știri auto

Art. 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al campaniei

Concursul este organizat de S.C. PUBLIMEDIA INTERNATIONAL S.A. cu sediul social si adresa de corepondenta  în Bucureşti, Str. Bărăţiei Nr. 31, Sector 3, cu număr de ordine la Registrul Comerţului J40/11430/99, Cod unic de înregistrare:12530043, atribut fiscal RO.Campania promoţională se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.


Art. 2. Temeiul legal


Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceştia nu au niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.
Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate (nume, prenume, adresă, număr telefon, ocupaţie) să intre în baza de date a organizatorului – Publimedia Internaţional conform legii 677/2001, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia. La cererea scrisă a participantilor operatorul se obliga sa actualizeze / stearga etc, datele personale ale participantilor.

Art. 3. Durata campaniei şi aria de desfăşurare


Campania se desfăşoară în perioada 05 mai-15 iulie, dupa cum urmeaza:

·        Inscrierea la concurs: pana la data de 15 iulie prin SMS.

·         Publicarea castigatorilor se va face in data de 08 august (in revista si pe site)

Aria de desfasurare a campaniei este întreg teritoriul Romaniei.

Art. 4. Mărcile şi produsele participante


În acest concurs este implicată revista ProMotor editiile lunilor  mai-iulie. 

 

Art. 5. Drept de participare

La această promoţie pot participa cetăţenii romani, cu varsta peste 14 ani.
Nu pot participa la această promoţie angajaţii companiei SC PubliMedia International SA, precum şi rudele de gradul I, copii, parinti si sotul sau sotia acestora.
Participarea la campania promoţională “Jurnalist ProMotor la Salonul Auto de la Paris” implică acceptarea ca numele, fotografiile şi alte materiale audio sau video cu participanţii cîştigători să poată fi făcute publice şi folosite în scop publicitar.
Pentru identificare, cîştigătorii vor avea nevoie de un document de identitate, paşaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

Art. 6. Protectia datelor personale

Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa justitiei.

Art. 7. Mecanismul campaniei

 

    A. Expunerea concursului in revista “PROMOTOR” si pe site www.promotor.ro

In cadrul revistei, in cele 3 editii corespunzatoare perioadei de desfasurare a campaniei: de mai, iunie si iulie, va fi publicata o pagina de concurs in care vor fi prezentate premiile; modalitatile de participare si regulamentul vor fi publicate pe site-ul www.promotor.ro.

 

    B. Mecanism de participare

Revista “ProMotor”, editiile lunilor mai-iulie, va fi inseriata pe tot tirajul cu coduri unice de participare, publicate in pagina de concurs. Codurile unice sunt formate din litera A, urmata de 5 cifre.

Cifrele formeaza numere de identificare unica, pentru fiecare exemplar al revistei in parte, in ordine, incepand cu 00001, pana la numarul ce reprezinta tirajul tiparit al revistei pentru editia lunii mai, iunie si respectiv iulie.

Inscrierea la concurs se face pe baza trimiterii codului unic de participare, folosind modalitatea  de participare: trimiterea codului unic prin sms.

Castigatorii premiilor puse in joc se desemneaza prin tragere la sorti dintre codurile unice de participare inscrise in concurs.

Fiecare cod de participare este unic va fi folosit pentru extragere o singura data.

 

    C. Modalitati de participare

Pentru participarea la concurs, exista o singura modalitate prin care cititorii se pot inscrie: trimitere sms. 

Participantii isi pot inscrie seria in concurs prin SMS, la numarul de telefon 1831 (tarif normal, valabil in retelele Orange si Vodafone)

Pentru ca sms-ul sa fie valid si sa participe la extragere trebuie sa contina codul unic de participare scris corect si sa fie transmis pana la data de 15 iulie 2008.

    D. Extragerea castigatorilor

Pentru extragere: in data de 20 iulie ,din toate inscrierile – prin sms, colectate intr-o baza, se va face extragerea asistata de calculator. Datele limita pentru participare este publicata in pagina de concurs.

Extragerea codurilor unice castigatoare va avea loc in data de 20 iulie, iar castigatorii vor fi anuntati telefonic.

Se vor extrage 5 castigatori, dupa cum urmeaza: 2 din luna mai, 2 din luna iunie si 1 castigator din luna iulie.

Pentru a intra in posesia premiilor, cistigatorii trebuie sa faca dovada detinerii revistei cu CODUL UNIC DE PARTICIPARE CASTIGATOR.

Pentru fiecare dintre premii se va extrage cate 1 cod castigator si 1 cod rezerva. In cazul in care nu se va face dovada, persoana respectiva este descalificata si se va trece automat la rezerva.

Publicarea codurilor castigatoare se va face in revista editia lunii august si on-line in data de 8 august.

 

    E.  Reguli de participare

Fiecare cod poate participa o singura data la concurs.
Inscrierile care contin coduri unice de participare scrise gresit si/sau date personale lipsa sau incomplete nu participa la extrageri.
Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie sa faca dovada detinerii revistei cu codul castigator.
Participa la extragere doar codurile inscrise in concurs de catre participanti.

In situatia in care un cod unic este trimis de mai multe persoane / prin mai multe modalitati de participare, el va intra in concurs o singura data iar castigatorul va fi persoana care va face dovada detinerii revistei cu codul castigator.

 

F. Reguli de revendicare


Premiile constand in servicii: transport cu avionul, cazare, participare la Salonul Auto de la Paris (in zilele dedicate presei( 2-3 octombrie 2008) si diurna (100E/persoana) vor fi acordate castigatorilor in zilele corespunzatoare vizitei la Paris. (2-3 octombrie 2008). Fiecare castigatorul are drpetul sa vina insotit de inca o persoana care va beneficia de aceleasi conditii de transport, cazare si diurna.


Data este comunicata in pagina de concurs din revista si pe site www.promotor.ro.
In cazul in care castigatorii nu pot consuma premiul, acesta nu se reporteaza si nici nu pot primi contravaloarea in bani.


Pentru a intra in posesia premiilor, fiecare castigator trebuie sa faca dovada identitatii prin prezentarea unui document de identitate (carte identitate, pasaport) si revista cu codul castigator.


Caştigătorul trebuie să facă dovada detinerii codului unic de participare cu care s-a inscris in concurs (fizic, prin posta sau prin fax) catre organizatorul concursului. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea trimiterii raspunsurilor. Cei care nu prezinta codul unic de partcipare castigator  nu isi pot revendica premiul.


In acest sens, va exista o notificare in paginile de concurs.


Art. 8. Premiile10 x PREMII CONSTAND IN SERVICII : transport cu avionul, cazare si diurna asigurate pentru a participa la zilele presei: 2-3 octombrie 2008 la Salonul Auto de la Paris


Valoarea totală a premiilor este de aproximativ .13.000€.

Art. 9. Desemnarea şi anunţarea caştigătorilor

Organizatorul se obligă să facă publice numele caştigătorilor si caştigurile acordate în revista “ProMotor
din luna august si pe site-ul www.promotor.ro.
Organizatorul se obligă să acorde premiile caştigătorilor pentru datele comunicate: 2-3 octombrie cu 1 zi inaintea plecarii castigatorilor, in urma prezentarii de catre castigatori a dovezilor privind identitatea si validitatea participarii prin seria participanta.


Art. 10. Regulamentul concursului


Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.promotor.ro cat şi la adresa redacţiei “PROMOTOR” din Bucuresti, Str. Bărăţiei, nr. 31, sector 3. Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfăşurare a promoţiei, cititorii pot suna la linia de telefon dedicată promoţiei: 031.82.56.314 (linie telefonică cu tarif normal) pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu promoţia (regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor, precum şi pentru sugestii sau eventuale plîngeri). Programul de funcţionare al liniei telefonice este de Luni pînă Vineri între orele 11.00 – 17.00.

Organizatorul concursului nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.


Art. 11. Taxe şi impozite aferente


Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal intrat in vigoare la 01 ianuarie 2004.

Art. 12. Litigii


Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti romane competente.Art. 13. Întreruperea concursului


Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul a cel puţin o televiziune natională sau un cotidian naţional.

Jurnalist ProMotor la Paris 2008Cei cinci câştigători ai concursului organizat de revista ProMotor sunt următorii:

 

Adrian Postelnicescu (Curtea de Argeş)

Valentin-Ioan Susnovici (Rădăuţi)

Romeo-Ionuţ Roman (Ploieşti)

Gabriel-Mihail Niculici (Colibaşi, Argeş)

Cristian Florea (Tulcea)

 

Cei cinci vor primi acreditare din partea PROMOTOR, ceea ce le va permite să participe la eveniment în zilele de presă, între 2-3 octombrie 2008.

Urmărește Promotor.ro pe Google NewsComentarii
Inchide