Lista liniilor preorăşeneşti Bucureşti-Ilfov care devin rute regionale. Autobuzele vor afişa litera „R” înaintea indicativului

Lista liniilor preorăşeneşti Bucureşti-Ilfov care devin rute regionale. Autobuzele vor afişa litera „R” înaintea indicativului

Autor: Alina Botezatu acum 2 ani Știri

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Bucureşti-Ilfov (ADTPBI) a reorganizat liniile preorăşeneşti care asigură transportul călătorilor în regiunea Bucureşti–Ilfov, care, de marţi, 1 ianuarie 2019, devin rute regionale, cu indicative noi şi cu trasee modificate. 

În Regiunea Bucureşti-Ilfov, în afara Capitalei, există 40 de unităţi teritorial-administrative, opt oraşe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti-Leordeni şi Voluntari) şi 32 comune (1 Decembrie, Afumaţi, Baloteşti, Berceni, Brăneşti, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăşti-Ilfov, Dascălu, Dobroeşti, Domneşti, Dragomireşti-Vale, Găneasa, Glina, Grădiştea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoşoaia, Nuci, Periş, Petrăchioaia, Snagov, Ştefăneşti de Jos, Tunari, Vidra).

La data de 17 septembrie 2018, ADTPBI a semnat cu operatorul bucureştean de transport STB SA (fosta RATB) contractul de delegare a serviciului public de transport local de călători. Începând cu luna ianuarie 2019, urmează a fi semnate contracte de delegare a serviciilor de transport şi cu operatorii interni ai primăriilor Voluntari, Chitila şi Buftea.

Pe de altă parte, ADTPBI a început procedura competitivă de atribuire a traseelor către operatorii regionali privaţi, prin semnarea de contracte de delegare pentru unele trasee regionale. Până la finalizarea procedurii, operatorii privaţi din regiune ale căror licenţe de traseu expirau la 31 decembrie 2018 pot solicita Autorităţii Rutiere Române (ARR) prelungirea acestora, urmând procedura publicată deja pe site-ul ARR.

Aşadar, începând cu 1 ianuarie 2019, liniile preorăşeneşti vor căpăta indicative noi, de linii regionale, adică va fi adăugată litera „R” înaintea numărului de linie şi vor fi atribuite numere noi. STB SA va opera 27 de rute regionale, cu şase linii în plus faţă de cele 21 actuale, iar parcul auto va creşte, de la 49 de autobuze în prezent, la 112.

De la 1 ianuarie, liniile regionale vor avea următoarele indicative şi trasee:

R413, Bucur Obor – Afumaţi – Şindriliţa

R419, CFR Progresul – Bumbăcăria Jilava

R421, Ghencea – Cornetu

R422, Ghencea – Domneşti – Dârvari

R423, Ghencea – Ţegheş

R424, Ghencea – Clinceni

R425, Ghencea – Ordoreanu

R426, Ghencea – Pruni

R428, Depoul Alexandria – Măgurele – Alunişu – Jilava

R432, Păcii (Valea Cascadelor) – Zurbaua

R434, Lujelui – Chiajna

R436, Cartier Dămăroaia – Oraş Buftea

R439, Piaţa Sudului – Popeşti-Leordeni (Danubiana)

R440, Piaţa Sudului – Romprim – Leordeni

R441, Piaţa Presei Libere – Ostratu (Corbeanca)

R442, Piaţa Presei Libere – Otopeni

R443, Piaţa Presei Libere – Periş

R446, Piaţa Presei Libere – Sili Ştea Snagovului – Gruiu

R452, Republica – Islaz

R454, Republica – Pantelimon (Fermă)

R455, Republica – Dobroieşti

R458, Republica – Brăneşti (Str. Crăiţei)

R464, Depoul Alexandria – Vârteju (Bulgarului)

R465, CFR Progresul – 1 Decembrie

R474, Cartier Dămăroaia – Mogoşoaia

R475, Piaţa Sudului – Berceni

R476, Piaţa Clăbucet – Pasaj CFR Chitila

Totodată, în Bucureşti, STB SA va introduce linii noi şi va modifica trasee, după cum urmează:

97, Străuleşti – Piaţa Sf. Voievozi: Bd. Bucureştii Noi, Cal. Griviţei, Str. Gh. Polizu şi Str. Occidentului

196, Gara Basarab – Piaţa Chirigiu: Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, str. Witting, Cal. Plevnei, str. Ştirbei Vodă, Bd. Eroilor, str.Bagdasar, Şoseaua Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Piaţa Chirigiu, cu întoarcere pe str. Odoarei, str. Năsăud, şos. Progresului, Calea Rahovei, Bd. Tudor Vladimirescu, Şoseaua Panduri, str. Prof. Dr. Rainer, bd. Eroilor, str. Ştirbei Vodă, Calea Plevnei, str. Mircea Vulcănescu, str. Baldovin Pȃrcălabul, str. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab

205, Străuleşti – Gara de Nord: Şoseaua Gh.Ionescu Siseşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Şos. Kiseleff, str. Alex. Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzeşti, Str. Polizu, Gara De Nord

304, Piaţa Presei – Străuleşti: Bd. Expoziţiei, Şos. Bucureşti – Ploieşti Şos. Odăi, Şos. Bucureşti-Târgovişte, Străuleşti

361, Piaţa Unirii – Complex Comercial Băneasa: Piaţa Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor (Şos. Kiseleff), Bd. Constantin Prezan, Şos. Kiseleff, Şos. Bucureşti- Ploieşti, DN 1, Complex Comercial Băneasa.

782, Complex Comercial Băneasa – Aeroportul Henri Coandă: Complex Comercial Băneasa, Şos. Bucureşti – Ploieşti, DN1, Aeroport Henri Coandă. Liniile 696 şi 697 de desfiinţează.

ADTPBI, organism constituit ca structură de cooperare a autorităţilor publice locale din regiunea Bucureşti–Ilfov, are ca scop reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea serviciului public de transport local pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/ 2007 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători.Comentarii
Inchide