Renault-ul tău pe Promotor.ro

Autor: Oraan Mărculescu 25 ian. 2010 Renault

REGULAMENTUL CONCURSULUI

„Concurs ProMotor.ro: Cât de mândru eşti de Renault-ul
tău?”

Art. 1. Organizator

S.C. APROPO MEDIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Tudor
Arghezi nr 3B, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului nr.
J40/11437/13.07.2006, având codul unic de înregistrare
18850616.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe
parcursul desfaşurării concursului, cu menţiunea că eventualele
modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor şi a
publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.
Participanţii vor fi înştiinţaţi prin e-mail sau telefon, iar
publicul prin intermediul paginii de web pe care este publicat
prezentul regulament.

Art. 2. Durata concursului şi aria de
desfăşurare

Concursul „Cât de mândru eşti de Renault-ul tău?”
va incepe pe data de 25 ianuarie, ora 12:00, si va dura pana
la data de 7 februarie, ora 23:59 (inclusiv). Concursul are
valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare

Concursul se desfăşoara exclusiv pe Internet, pe site-ul www.promotor.ro .

Are drept de participare orice utilizator de internet care
îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

· este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în
România

· posedă permis de conducere categoria B valabil la data
începerii concursului şi cu o vechime de minim 2 ani de zile la
data desemnării câştigătorului

· accesează în intervalul 25
ianuarie – 7 februarie 2010
site-ul www.promotor.ro şi participă la
concursul „Cât de mândru eşti de Renault-ul
tău?”

· participă la concurs prin postarea de fotografii
însoţite de un articol descriptiv despre maşina proprie, cu
condiţia ca aceasta să fie marca Renault

· îşi completează corect datele în formularul pus la
dispoziţie pentru participarea la concurs

· este de acord cu publicarea numelui pe pagina web
dedicată concursului, în cazul în care este desemnat câştigător al
concursului

· confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament
Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile
precizate de acesta.

Nu pot participa la această promoţie angajaţii APROPO MEDIA şi
Publimedia, precum şi rudele de gradul I sau soţii/soţiile
acestora.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia
în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate
sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.


Art
.4. Protecţia datelor
personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în
conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul
de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a
se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către
participanţi la înscrierea în concurs exlusiv în scopul anunţării
şi identificării câştigătorului.

Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe homepage-ul site-ului
www.promotor.ro, din
newsletter-ul Promotor.ro, precum şi din banner-ele online de
promovare a acestuia.

Utilizatorii se înscriu la concurs prin participarea la
concursul „Cât de mândru eşti de Renault-ul tău?”
şi completarea integrală a formularului de concurs cu datele
personale corecte.

Formularul va conţine următoarele câmpuri obligatorii:

· titlu articol

· o mica descriere a maşinii participantului

· motivul achiziţiei maşinii

· costuri

· plusuri si minusuri

· taguri

· autor text

· e-mail (folosit de Organizator doar în scopul
contactării participanţilor, în cazul în care aceştia se află
printre câştigători)

· upload poze

Imaginile upload-ate trebuie să fie în format JPG. Fiecare
fişier trebuie să aibă dimensiunea maximă de 500 Kb şi rezoluţia
maximă 1600×1200 pixeli. Articolele vor apărea pe site în termen de
48 de ore, după moderare, dacă au minim 500 de caractere pe fiecare
pagină şi permit o identificare clară a tipului maşinii.

Sunt consideraţi participanţi la concurs toţi utilizatorii care,
în perioada 25 ianuarie – 7 februarie 2010, completează
corect formularul de concurs şi participă la concursul „Cât
de mândru eşti de Renault-ul tău?”

Concursul va avea 3 câştigători, desemnaţi în ordinea notei
finale obţinute la concurs, pe data de 8 februarie 2010.

Vor fi consideraţi câştigătorii concursului primii 3 utilizatori
care la momentul desemnării deţin cele mai mari note în concurs
dintre participanţii înregistraţi.

Un utilizator poate participa la concurs o dată sau de mai multe
ori, însa va fi desemnat câştigător o singură dată în cadrul
concursului.

Vor fi luaţi în considerare toţi participanţii la concurs care
îndeplinesc toate condiţiile de participare menţionate la Articolul
3 al prezentului regulament.

Premiile vor fi acordate luni, 8 februarie 2010, şi vor
consta în:

1. Premiul 1: Un autoturism Megane Sport Tourer Privilege
1,9 dCi 130 CP ( pe care câştigătorul îl va lua acasă timp de o
săptămână, într-o perioadă stabilită de comun acord cu
câştigătorul) plus o Machetă Renault Clio CUP şi o Machetă Renault
Alpine , în valoare de 250 RON, TVA inclus

2. Premiul 2: O Machetă Renault Clio CUP , în valoare de 125
RON, TVA inclus

3. Premiul 3: O Machetă Renault Alpine, în valoare de 125 RON,
TVA inclus

Valoarea totală aproximativă a premiilor este de 500 RON,
TVA inclus.

Câştigătorii nu vor primi contravaloarea în bani a premiilor
oferite.

Art. 6. Desemnarea şi anunţarea
câştigătorilor

Cei trei câştigători ai concursului „Cât de mândru eşti
de Renault-ul tău?”
vor fi desemnaţi în ordinea notelor
finale obţinute ca medie ponderată între nota juriului şi nota
obţinută din afişările articolului postat pe site de fiecare
participant la concurs.

Punctajul fiecărui participant se va calcula astfel:

· nota juriului va conta în proporţie de 70% şi va fi
calculată ca medie a notelor de la 1 la 7 oferite de fiecare membru
al juriului fiecărui utilizator înscris în concurs

· nota utilizatorilor va conta în proporţie de 30% şi va
fi calculată astfel: participantul cu cele mai multe afişări din
concurs va primi nota 3, iar notele celorlalţi participanţi se
calculează proporţional, ca raport între numărul afişărilor
obţinute de ei şi numărul maxim de afişări obţinut de un
participant.

Nota finală se calculează prin însumarea celor două note de mai
sus.

Membrii juriului Promotor.ro vor fi următorii:

· Sorin Arecco – PR Manager Renault România

· Silviu Drăgănescu – Project Manager
Promotor.ro

Jurizarea articolelor înscrise în concurs se va face după
următoarele criterii:

· Respectarea identităţii de marcă Renault

· Originalitatea articolului şi a pozelor

· Calitatea şi cantitatea informaţiei

Vor participa la concurs numai utilizatorii care au completat
corect formularul de concurs cu datele personale.

Desemnarea câştigătorilor se va efectua luni, 8 februarie.

Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul
concursului şi locul în care vor putea intra în posesia premiului
în aceeaşi zi, după încheierea desemnării premiilor, telefonic sau
prin e-mail în baza datelor funizate. De asemenea, numele
câştigătorilor vor fi afişate pe pagina concursului pe www.promotor.ro .

În cazul în care un câştigător a furnizat date de contact eronate
şi nu poate fi contactat în interval de 24 ore de la anunţarea lui,
premiul se va acorda altui utilizator, următorul ca punctaj în
clasamentul concursului.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării
răspunsurilor din motive care nu ţin de el.

Art. 7. Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod
gratuit, pe site-ul www.promotor.ro , dar şi prin solicitare pe
adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică
obligativitatea respectării prevederilor prezentului
regulament.

Art. 8. Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau
printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să
anunţe publicul prin intermediul a cel putin o televiziune
naţională sau un cotidian naţional.

Art. 9. Taxe şi impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe
sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite,
acestea căzând în sarcina persoanelor câştigătoare.

Art. 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între S.C. APROPO MEDIA S.R.L. şi
participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale
amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale
amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre
soluţionare instanţelor competente române.

Renault Megane Sport TourerCâştigătorii
concursului organizat Promotor.ro şi
www.renault-merchandising.ro
sunt următorii:

Locul 1 a fost câştigat de Daniela Istrate.
Daniela a căştigat un o săptămână în spatele volanului unui
autoturism Megane Sport Tourer Privilege 1,9 dCi 130
CP
, dar şi o machetă Renault Alpine.

Locul 2 a fost decernat lui
Florin B, acesta va primii o
machetă Renault Clio CUP

Locul 3 a fost ocupat de Daniciuc, câştigând o
machetă Renault Alpine.

Trimite-ne în perioada 25 ianuarie-7 februarie, prin intermediul
formularului prezentat de mai jos, cât mai multe detalii despre
Renault-ul tau şi poţi pleca acasa cu unul din cele trei premii
oferite de Promotor.ro şi www.renault-merchandising.ro:

1. Premiul 1: Un autoturism Megane Sport Tourer Privilege 1,9
dCi 130 CP pentru o întreagă săptămână plus o Machetă Renault Clio
CUP şi o Machetă Renault Alpine

2. Premiul 2: O Machetă Renault Clio CUP

Renault Clio CUP

3. Premiul 3: O Machetă Renault Alpine

Materialul tău va fi moderat şi dacă va conţine un nivel
suficient de informaţii
va apărea în cel mai scurt timp
direct pe Promotor.ro. La final, articolul tău va
fi
evaluat de un juriu şi se va
ţine cont şi de
numărul de afişări pe care l-a
făcut
. Aşa că ai
grijă să-ţi pui maşina pe Promotor.ro cu cât mai multe detalii, cât
mai repede posibil şi să trimiţi articolul la cât mai
mulţi
prieteni. Nu uita să-ţi verifici şi
comentariile apărute, poate vei vrea să le răspunzi fanilor
tăi.

Renault Alpine

Înainte de a completa formularul, avem o mică precizare: pozele
nu trebuie să fie mai mari de 512 KB. Şi dacă vrei să vezi
cum îţi
poţi realiza jurnalul maşinii
tale, vezi şi articolele deja prezente în
ca
tegoria Maşina mea

COMPLETEAZĂ
FORMULARUL!

Urmărește Promotor.ro pe Google News
Citește și...Comentarii
Inchide