world car of the year 2014

Finaliştii World Car of the Year 2014 anunţaţi la Geneva
Finaliştii World Car of the Year 2014 anunţaţi la Geneva
Iată cei 12 finalişti ai titlului World Car of the Year 2014 - WCOTY 2014
Iată cei 12 finalişti ai titlului World Car of the Year 2014 – WCOTY 2014
Iată pretendenţii competiţiei World Car of the Year 2014
Iată pretendenţii competiţiei World Car of the Year 2014
Inchide