Actele necesare la schimbarea permisului de conducere în 2019

Actele necesare la schimbarea permisului de conducere în 2019

Autor: ProMotor acum 1 an Știri

Şoferii români au dreptul de a solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare. Fie că a fost pierdut, fie că a fost furat, sau au fost schimbate anumite date, şoferii pot solicita eliberarea unui nou permis auto pe baza următoarelor documente. Pe lângă acestea este obligatorie şi efectuarea vizitei medicale. 

a) Cererea titularului. Aceasta se editează informatic la ghiseu şi se înmânează titularului pentru a o semna şi pentru a completa informaţiile privind fişa medicală şi dovada plăţii contravalorii permisului de conducere;

b) Pentru cetăţenii români: actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România;

c) Pentru cetăţenii străini: carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

d) Dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei, se poate achita numerar la ghişeu odată cu depunerea documentelor;

e) Permisul de conducere, în original. În cazul pierderii, reţinerii într-un stat membru UE sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

f) Documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

Lista cu unităţi medicale autorizate

Cei cărora le-a fost anulat permisul de conducere pentru o condamnare în urma unei infracţiuni care a fost dezincriminată, acestea vor prezenta pentru eliberarea unui nou permis de conducere, documentele de mai sus însoţite de hotărârea de dezincriminare, nefiind necesară susţinerea vreunui examen.

 Comentarii
Inchide