Asigurarea auto: Se schimbă modul de calcul al primelor RCA

Asigurarea auto: Se schimbă modul de calcul al primelor RCA

Autor: Cristian Agatie acum 1 an Știri

Proiectul de modificare a Legii nr. 132/2017 are în vedere în principal modificări asupra modului de funcţionare a „asiguratului cu risc ridicat”. Întrucât Comisia Europeană consideră că prin actualul mod de funcţionare este îngrădită libertatea de tarifare prin impunerea unei prime calculate şi ofertate de către BAAR şi nu de către asigurătorul RCA, propunerea de modificare a legislaţiei are în vedere eliminarea obligaţiei Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) de ofertare a primei de asigurare în cazul asiguratului cu risc ridicat.

Totodată, se are în vedere instituirea obligaţiilor BAAR de alocare a asiguratului cu risc ridicat conform politicilor şi procedurilor proprii, proceduri interne care stabilesc şi condiţiile de încheiere a asigurării, asumate de către toţi membrii BAAR, precum şi de stabilire a unor reguli de conduită aplicabile membrilor săi inclusiv cu privire la încheierea asigurării RCA în cazul asiguraţilor cu risc ridicat.

Documentul propune abrogarea prevederilor ce limitează cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei de asigurare ce pot fi incluse de către asigurători în calculul tarifelor de primă. O altă propune este eliminarea obligaţiei A.S.F. de reglementare a modului de calcul al tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a indicilor de încărcare, a coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă, condiţii în care calculul va avea în vedere respectarea principiilor actuariale general acceptate.

Conform expunerii de motive, reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană a transmis în data de iulie 2018 statului român o scrisoare de informare cu privire la deschiderea de către Comisia Europeană a procedurii de punere în întârziere în cauza 2018/4075 având ca obiect legislaţia în vigoare în România referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane (RCA) şi posibila încălcare, prin unele dispoziţii conţinute în aceasta, a unor prevederi ale Directivei 2009/138/CE şi ale Directivei 2009/103/CE.

Asigurarea auto: Ce reclamă Comisia Europeană?

În opinia Comisiei Europene noua legislaţie în domeniul asigurării de răspundere civilă auto, adoptată în 2017, a introdus o serie de obligaţii, în special obligaţia asigurătorilor de notificare prealabilă sistematică a modificărilor aduse primelor de asigurare de răspundere civilă auto (RCA), limitarea ponderii costurilor administrative şi de vânzare la calcularea primelor de asigurare, obligaţia ca plafoanele pentru primele plătite de clienţii cu risc ridicat să fie calculate pe baza „tarifelor de referinţă”, limitarea criteriilor de segmentare în funcţie de riscuri la cele de care asigurătorii pot ţine seama la calcularea primelor lor, toate aceste prevederi fiind incompatibile cu Directiva 2009/138/CE (Solvabilitate II).

Măsurile adoptate de România îngrădesc libertatea asigurătorilor de a-şi stabili propriile prime, în special în ceea ce priveşte reflectarea cheltuielilor administrative şi de vânzare în calcularea tarifelor de primă şi prin stabilirea unui plafon pentru tarifele de primă pe care asigurătorii le pot aplica „asiguraţilor cu risc ridicat” care le sunt alocaţi de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.

Comisia Europeană a considerat ca prevederile legislaţiei naţionale din România actuale cât şi unele din cele propuse contravin prevederilor legislaţiei europene şi a transmis un Aviz motivat prin care a invitat România să adopte într-un termen de maximum două luni de la primire toate măsurile necesare pentru a se conforma prevederilor acestuia.

 Comentarii
Inchide