Ce poţi face dacă ai un accident provocat de un asigurat RCA la ASTRA

Autor: Adrian Mihălţianu 10 sept. 2015 Știri auto

Servisurile refuză să mai onoreze reparaţiile maşinilor lovite de către deţinători de poliţe RCA de la Astra, iar mulţi şoferi se află într-o situaţie aparent fără ieşire: nu-şi pot repara maşinile pe poliţa RCA a vinovatului. Iată ce trebuie să ştii în acest caz:

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat un ghid (format PDF) în care arată ce trebuie să faci dacă maşina ta a fost accidentată de către un deţinător de poliţă RCA de la Astra.

Devii creditor de asigurare, având dreptul să ceri plăţi, în condiţiile Legii nr. 213/2015, de la Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA)

– Ai dreptul să ceri despăgubirile garantate de poliţa RCA, în limita a 450.000 de lei

– Te poţi adresa FGA din momentul publicării Deciziei ASF nr. 2034/27.08.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 657/31.08.2015) privind ASTRA, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Persoanele îndreptăţite la plata despăgubirilor de la FGA se pot adresa acestuia şi ulterior, dacă dreptul de creanţă s-a născut după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment. 

– Dacă ai suferit o daună din partea unui asigurat RCA Astra, trebuie să te adresezi, aşadar, FGA. Conform Legii nr. 213/2015, art. 12 alin. 1 şi 2, FGA va proceda la deschiderea dosarelor de daună, de constatarea tehnică a avariilor, de instrumentarea dosarelor de daună, precum şi de avizarea lor din punct de vedere tehnic. FGA vă va pune la dispoziţie modelul de cerere-tip pe care să o completaţi şi vă va informa cu privire la documentele justificative care trebuie să însoţească această cerere. Informaţiile vor fi disponibile pe paginile de internet ale FGA şi ASF.

Pentru a recupera o creanţă (despăgubire, indemnizaţie etc.) de la FGA, veţi depune la FGA:

•  pentru despăgubire/indemnizaţie: o cerere motivată de plată însoţită de documente justificative. 
•  pentru recuperarea primelor plătite în avans, proporţional cu timpul rămas până la expirarea asigurării facultative: o cerere de plată (cerere-tip) însoţită de documente justificative. 

 – Cererea trebuie să fie întocmită conform formularului (cerere-tip) pus la dispoziţie de FGA (conform Normei ASF care reglementează activitatea acestuia – a se vedea pagina de internet a ASF şi FGA). Cererea trebuie formulată în scris, în limba română şi transmisă direct la sediul FGA, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii. Conţinutul cererii trebuie să reflecte: natura creanţei, momentul naşterii sale, cuantumul sumei pretinse, dacă există vreun privilegiu
ori o garanţie reală în ceea ce priveşte creanţa, care sunt bunurile acoperite de asigurare

De reţinut că FGA poate efectua plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări ai societăţii ASTRA începând cu data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. 

Consumatorii care au încheiat un contract sau o poliţă de asigurare cu societatea ASTRA sunt rugaţi să urmărească informaţiile publicate de ASF (www.asfromania.ro) şi FGA (www.asf-fga.ro), sau să solicite detalii telefonic la numerele de mai jos.

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) – str. Popa Petre nr. 24, sector 2, Bucureşti, [email protected] şi telefon: 021.211.60.37, 021.211.60.73.
ASF vă stă la dispoziţie pentru informaţii şi clarificări la numărul gratuit de telefon TELVERDE 0800 825 627, la [email protected] şi pe
pagina Facebook a Autorităţii de Supraveghere Financiară

Pe scurt, înarmaţi-vă cu răbdare, multă răbdare, în cazul în care aţi fost lovit de cineva care are poliţă RCA de la Astra, dar cereţi-vă şi drepturile. 

Urmărește Promotor.ro pe Google NewsComentarii
Inchide