Ce trebuie să faci ca să-ţi radiezi maşina în 2018. Etapele premergătoare şi documentele necesare

Ce trebuie să faci ca să-ţi radiezi maşina în 2018. Etapele premergătoare şi documentele necesare

Autor: ProMotor acum 3 ani Știri

Aproximativ o oră, atât poate dura procedura de radiere a unui autoturism, dacă la Direcţia Taxe şi Impozite Locale sau la Primărie nu este foarte aglomerat. Iată un ghid taxelor şi declaraţiilor pe care trebuie să le completaţi pentru a radia un autoturism. 

Etapele premergătoare radierii vehiculelor din circulaţie

1. Completarea formularelor de radiere cerere radiere, fişa de înmatriculare şi trei certificate de radiere.  Acestea pot fi descărcate de AICI

2. Obţinerea vizei de la organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale (DITL) de la locul de domiciliu

3. Copierea documentelor acolo unde cazul

4. Depunerea documentelor la ghişeele instituţiei noastre

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie

a) Cererea solicitantului; Cerere radiere 

b) Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv

c) Certificatul de înmatriculare

d) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare

e) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie

f) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală; Fişă înmatriculare

g) Certificatul de radiere – 3 exemplare

h) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie 

i) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul

Actele pentru această procedură pot fi descărcate de AICI

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul declarării furtului vehiculului

a) Cererea solicitantului; Cerere radiere 

b) Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate

c) Certificatul de înmatriculare

d) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie

e) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale (D.I.T.L.); Fişă înmatriculare

f) Certificatul de radiere (descarcă) – 3 exemplare

g) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie 

h) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul

Actele pentru această procedură pot fi descărcate de AICI

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul scoaterii definitive a vehiculului din România (export)

a) Cererea solicitantului; Cerere radiere 

b) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale , stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală

c) Certificatul de înmatriculare

d) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare

e) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie

f) Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate / sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);

g) Certificat de radiere – 3 exemplare

h) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie

i) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie 

j) Se poate da curs radierii şi fără Cartea de Identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăci dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţile străine la înmatriculare

k) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul

Actele pentru această procedură pot fi descărcate de AICI

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul predării vehiculului către o unitate specializată în vederea dezmembrării

a) Cererea solicitantului; Cerere radiere 

b) Certificatul de înmatriculare

c) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie

d) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare

e) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie

f) Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării

g) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.), sau  certificatul de atestare fiscală. Fişă înmatriculare

h) Certificat de radiere – 3 exemplare

i) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie

j) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Actele pentru această procedură pot fi descărcate de AICIComentarii
Inchide