Uber şi Taxify trebuie să respecte aceasta lege dacă vor să mai funcţioneze în Bucureşti

Uber şi Taxify trebuie să respecte aceasta lege dacă vor să mai funcţioneze în Bucureşti

Autor: Visan Marian acum 3 ani Știri

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) vrea să impună „reguli clare” pentru persoanele care practică taximetria, operatorii urmând să fie obligaţă să aibă o ţinută civilizată, un limbaj adecvat, maşini curate şi care să garanteze siguranţa cetăţenilor, conform reprezentanţilor Muncipalităţii.

„Vom promova în următoarea şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti un nou proiect de hotărâre ce va stabili norme şi reguli clare pentru toţi cei care practică taximetria în Capitală, astfel încât, atât bucureştenii, cât şi turiştii, să poată folosi acest serviciu cu încredere, şi în deplină siguranţă, beneficiind de aceeaşi calitate a transportului în regim de taxi că în marile capitale europene. Concret, prin noul regulament vor fi interzise toate formele de practicare a taximetriei care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi în cele ale HCGMB 78/2008 şi ale Codului Fiscal. Toţi cei care practică activitatea de taxi în Capitală vor fi obligaţi să respecte acest regulament. Îi anunţ pe toţi cei care practică taximetria că ne vom asigură, prin departamentele de resort, că acest regulament va fi respectat în integralitate”, a spus primarul general Gabriela Firea.
 

Vedeţi mai jos ce presupune concret legea 38/2003

Art. 1
Prevederile prezentei legi reglementeaza transporturile publice de persoane sau bunuri in regim de taxi sau de persoane in regim de inchiriere.

Art. 2
Reglementarea transportului de persoane sau bunuri in regim de taxi si a transportului de persoane in regim de inchiriere asigura realizarea unei protectii reale a intereselor clientilor, taximetristilor si operatorilor de transport.

Art. 3
(1) Transportul public de persoane cu autovehicule se realizeaza contra cost, pe baza de bon client, in regim de taxi, si pe baza de contract, in regim de inchiriere.
(2) Transportul public de bunuri cu autovehicule in regim de taxi se realizeaza contra cost, in cuantum stabilit pe baza de bon client.
(3) Serviciile publice de transport in regim de taxi sau de inchiriere pot fi efectuate de catre operatorul de transport cu autovehicule detinute cu orice titlu, cu exceptia contractului de comodat.
(4) Serviciile publice de transport in regim de taxi pot fi efectuate si de catre orice taximetrist independent autorizat, care utilizeaza in acest scop un singur autovehicul aflat in proprietate.

Art. 4
(1) Transporturile de persoane sau bunuri in regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public si se afla sub autoritatea administratiilor publice locale.
(2) Transportul de persoane in regim de inchiriere face parte din categoria transporturilor publice si se afla sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Autoritatea Rutiera Romana.

Art. 5
(1) Costul transporturilor de persoane si bunuri in regim de taxi se determina prin insumarea tarifelor pe distanta parcursa si/sau timpul de stationare, masurate de un aparat de taxat aflat in dotarea autovehiculului respectiv, la care se adauga, dupa caz, si alte tarife.
(2) Costul transportului de persoane in regim de inchiriere se determina prin aplicarea tarifului pe distanta si/sau timpul, dupa caz, cat autovehiculul se afla la dispozitia clientului, conform contractului.

Art. 6
In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) afisaj client – indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afisa, in mod lizibil pentru client, in mod succesiv indicatii privind costul prestatiei efectuate pana la momentul respectiv si in mod continuu pozitia de operare in care este taximetrul in acel moment si tariful aplicat;
b) aparat de taxat – aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru, calculeaza automat si indica permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfarsitul cursei, emite un bon client, pe baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie sa fie dotat cu o memorie electronica fiscala care sa asigure inregistrarea, controlul activitatii si veniturilor realizate si sa poata emite alte documente, conform reglementarilor in vigoare;
c) bon client – bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizarii cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport si care constituie singurul document justificativ pe baza caruia clientul executa plata prestatiei respective;
d) cheie electronica – cheie dotata cu memorie electronica, folosita pentru identificarea soferului de taxi, colectarea datelor si pentru programarea tarifelor;
e) client – persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane sau al unor bunuri, dupa caz, in numele careia se executa transportul si care plateste, dupa efectuarea acestuia, intreaga contravaloare a prestatiei conform datelor inscrise in bon client sau, in cazul transportului in regim de inchiriere, plata serviciului se realizeaza pe baza documentelor fiscale cu regim special, in conformitate cu contractul de inchiriere incheiat cu operatorul de transport;
f) dispecerat taxi (denumit in continuare dispecerat) – activitate conexa transportului in regim de taxi, care preia telefonic si transmite comenzile clientului prin statia radio de emisie-receptie catre taximetrist;
g) cursa – deplasarea executata cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de inceput este locul imbarcarii sau locul acceptat, dupa caz, iar punctul de finalizare este locul destinatiei;
h) fiscalizarea memoriei electronice – identificarea memoriei electronice fiscale si, respectiv, a operatorului de transport sau a taximetristului independent, dupa caz;
i) lampa taxi – caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinala, care pe laturile fata si spate, alaturi de inscrisul central TAXI, contine lampi care indica pozitia „Liber” sau „Ocupat” a taxiului si care trebuie sa fie vizibile de la o distanta de minimum 100 de metri;
j) loc de asteptare a clientilor – spatiu special amenajat si semnalizat de catre autoritatea administratiei publice locale, cu numar de locuri prestabilit, pentru stationarea taxiurilor in asteptare in pozitia „Liber”;
k) memoria electronica fiscala – componenta a aparatului de taxat, care poate inmagazina, pe baza de program, date privind activitatea taxiului continute in bonul client, in conditii de neconvertibilitate, inaccesibilitate si securitate;
l) operator de transport taxi – persoana juridica romana care detine in conditiile art. 3 alin. (3) un parc de autovehicule din categoria celor prevazute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane sau bunuri in regim de taxi, dupa caz, si autorizat, in conditiile art. 9;
m) operator de transport in regim de inchiriere – persoana juridica romana autorizata conform Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare;
n) raportul taximetristului – raport de control nefiscal, continand date corespunzatoare activitatii unui taximetrist din raportul fiscal de inchidere zilnica, in conditiile in care in perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi si alti taximetristi;
o) sigiliu fiscal – sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat si pe memoria fiscala in scopul de a nu permite, fara desigilare, accesul la memoria electronica fiscala;
p) sigiliu de protectie – sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protectia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protectie ce nu poate fi inlaturata fara desigilare;
q) sigiliu metrologic – sigiliu aplicat pe taximetru in scopul de a nu permite, fara desigilare, accesul la operatiuni privilegiate;
r) taxi – autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de pana la 3,5 tone capacitate maxima totala autorizata pentru transportul de bunuri, care, pe baza licentei de executie pe vehicul, poate executa transporturi in regim de taxi;
s) taximetru – componenta a aparatului de taxat prin intermediul careia se masoara timpul si distanta parcursa si care calculeaza automat sumele datorate de client;
t) taximetrist – conducatorul auto atestat profesional sa efectueze transport in regim de taxi;
u) taximetrist independent – persoana fizica autorizata conform legii, care desfasoara transport de persoane sau bunuri in regim de taxi cu un singur autovehicul aflat in proprietatea sa. in conditiile prezentei legi, taximetristul independent va fi supus aceluiasi tratament ca si operatorul de transport in regim de taxi, cu privire la sanctionarea si respectarea reglementarilor in vigoare, dupa caz. Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, taximetristul independent va primi licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Romana, cu respectarea conditiilor prevazute de prezenta lege;
v) tarif incarcare/descarcare – tarif al activitatii prestate de taximetrist sau de alti angajati ai operatorului de transport pentru incarcarea, descarcarea si manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) in cazul transporturilor de bunuri;
w) tarif de pornire – tarif unic, exprimat in lei, inregistrat automat de aparatul de taxat la inceputul cursei, care apare pe afisaj client o data cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare Liber in pozitia de operare Ocupat;
x) tarif de stationare – tarif exprimat in lei/ora, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cat taxiul a stationat la dispozitia clientului, la cererea acestuia, precum si pentru perioadele in care taxiul, aflat in cursa, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare;
y) transport de persoane in regim de inchiriere – transport executat cu un autoturism pus la dispozitia unui client, pe baza de contract de inchiriere cu titlu oneros, cu sau fara conducator auto, tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a prestatiei contractate pe baza de documente, conform legii;
z) viteza de comutare – viteza limita cu care se deplaseaza taxiul, sub care aparatul de taxat comuta automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, dupa caz. 

Citeşte articolul complet în Ziarul FinanciarComentarii
Inchide