Care sunt actele necesare în cazul în care ţi-ai pierdut talonul auto

Care sunt actele necesare în cazul în care ţi-ai pierdut talonul auto Care sunt actele necesare în cazul în care ţi-ai pierdut talonul auto

Talonul auto este unul dintre cele mai importante documente pe care şoferul trebuie să-l aibă în maşină. Acest act este solicitat la orice control de rutină din partea Poliţiei Rutiere. Documentul conţine cele mai importante informaţii despre maşină, date tehnice precum şi data la care s-a efectuat ultima inspecţie tehnică periodică.

În cazul în care se pierde acest act iată care sunt paşii pe care trebuie să-i faci pentru a-l recupera. Pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare / talon auto, solicitanţii trebuie să se adreseze unui serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu următoarele documente:

Actele necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare

- Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de furt / pierdere 

- Declaraţia solicitantului din care să rezulte furtul / pierderea documentului sau modul de deteriorare 

- Cartea de identitate a vehiculului original şi copie

- Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie

- Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la CEC

- În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie

- Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul

- certificatul de înmatriculare deteriorat (dacă solicitarea se face din cauza deteriorării certificatului).

 

Poti sa te opui oricand si fara justificare prelucrarii datelor tale personale in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre MEDIAFAX GROUP SA (prin accesarea formularului de contact la adresa privacy@m.ro sau ne poti trimite pe adresa postala o solicitare scrisa, datata si semnata in acest sens. In acest caz, solicitarea ta va fi inaintata catre departamentul specializat al MEDIAFAX GROUP SA; este posibil sa primesti un mesaj prin care se confirma ca optiunea a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.