Asigurări: Ce faci în caz de accident rutier

Începând din data de 9 noiembrie 2010 astăzi şi până la finalul săptămânii (14.11) se desfăşoară cea mai importantă campanie de informare şi educare a şoferilor privind asigurările obligatorii RCA şi procedurile de urmat în caz de accident organizată până acum în Bucureşti şi în principalele oraşe ale ţării.

Asigurări: Ce faci în caz de accident rutier Asigurări: Ce faci în caz de accident rutier

Campania este realizată în parteneriat de către APPA - Asociaţiapentru Promovarea Asigurărilor, CSA - Comisia de Supraveghere aAsigurărilor, alături de IGPR - Direcţia Rutieră şi Radio EUROPA FMşi are la bază distribuirea de Broşuri Informative gratuite.Acestea conţin informaţii de interes public referitoare la rolulasigurărilor obligatorii RCA, la modul de protocolare a diverselortipuri de accidente rutiere, precum şi cu privire la modalitatea deobţinere a despăgubirilor.

Pentru a întelege mai bine care sunt paşii de urmat, mai întăitrebuie să întelegem ce înseamnă asigurarea RCA şi care suntdiferenţele faţă de CASCO.

Ce este RCA?

Asigurarea RCA este o asigurare princare terţii prejudiciaţi primesc despăgubiri pentru daunelemateriale şi/sau decesul ori vătămările corporale suferite în urmaunui accident auto care a fost produs din vina conducătorului autoasigurat.

RCA nu este CASCO!

Asigurarea RCA nu acoperă şi pagubelesuferite de maşina ta în cazul în care ai fost găsit vinovat deproducerea unui accident. Pentru a-ţi proteja maşina îţi trebuie opoliţă CASCO.

La ce foloseşte RCA? şi cedespăgubeşte.

Scopul acestei asigurări este ca celpăgubit să primească despăgubiri pentru daunele suferite,indiferent de situaţia materială a celui care a produs paguba. Iatăce se despăgubeşte RCA-ul:

• vătămările corporale sau decesul celui pe care l-aiaccidentat

• orice tip de pagube materiale pe care le-ai provocat (ex.: aiavariat un vehicul, un stâlp, un imobil etc.)

• pagubele rezultate din lipsa de folosinţă a vehicululuiavariat

• cheltuielile de judecată plătite de către cel nevinovat (numaiîn cazul unui proces).

Ce se întâmplă dacă nu aiRCA?

Vei fi penalizat cu:
• amendă între 1.000 şi 2.000 RON
• reţinerea certifi catului de înmatriculare
• reţinerea plăcuţelor de înmatriculare
Dacă vei fi găsit vinovat de producerea accidentului respectiv şinu ai RCA, vei plăti toate despăgubirile din propriul buzunar!

Iată care sunt paşii de urmat în cazde accident. Procedurile care trebuie de urmat sunt stabilite înfuncţie de gravitatea accidentului. Dacă în urma evenimentului suntdoar daune materiale, atunci trebuie de urmat o cale, iar în cazulunui accident cu victime trebuie de urmat o altă cale.

Accident uşor

Dacă accidentul s-a soldatnumai cu pagube materiale:


• mergeţi împreună la secţia de Poliţie Rutieră pe raza căreia aavut loc accidentul
• Poliţia va încheia procesul verbal, va stabili vinovăţia şi îţiva elibera autorizaţia de reparaţie pentru vehicul
• şoferul găsit vinovat va da o copie a poliţei sale RCA celuilaltşofer.

Exista şi varianta constatării amiabile în care este absolutnecesar de urmărit următorii pasi:

• completează împreună cu celălalt şofer un singur formular deconstatare amiabilă şi păstrează una dintre cele două foiautocopiative
• dacă ai pretenţii de despăgubire trebuie să depui formularul lacompania de asigurare a celuilalt şofer
• dacă nu ai pretenţii de despăgubire trebuie să îl depui lacompania ta de asigurări.
Pentru mai multă siguranţă, mergi împreună cu celălalt şofer, cuformularul de constat amiabil completat, la un centru de daune aluneia dintre companiile voastre de asigurare RCA.

Poţi utiliza constatarea amiabilă numai înurmătoarele condiţii:


• eşti de acord, împreună cu celălalt şofer, să utilizaţiformularul de constatare amiabilă
• nu au existat persoane vătămate corporal sau decedate
• au fost implicate numai două vehicule
• nu au fost avariate şi alte vehicule/clădiri/bunuri


Despre constatareaamiabilă:


• completarea formularului nu reprezintă o recunoaştere avinovăţiei (aceasta va fi stabilită ulterior de către companiile deasigurări)
• completează cât mai corect şi complet rubricile dinformular
• dacă ai completat formularul de constatare amiabilă, nu mai poţimerge la Poliţie în cazul în care ai nemulţumiri asupra stabiliriivinovăţiei
• compania de asigurări este obligată să rezolve cazul în bazaformularului şi nu te mai poate trimite la Poliţie.

Accident cu victime


Dacă au existat răniţi:
• CEL MAI IMPORTANT! nu părăsi locul accidentului până la venireaunui echipaj al Poliţiei Rutiere
• Poliţia îţi va încheia procesul verbal, va stabili vinovăţia şiîţi va elibera autorizaţia de reparaţie pentru vehicul
• şoferul găsit vinovat va da o copie a poliţei sale RCA celuilaltşofer.

Cum se obţine despăgubirea?


• trebuie să înştiinţezi societatea de asigurări a persoaneivinovate de producerea evenimentului, precizând cauzele şiîmprejurările producerii accidentului
• inspectorii de daună vor efectua constatarea avariilor, vordeschide dosarul de daună şi îţi vor înmâna ţie saureprezentantului tău legal nota de constatare
• dacă ai fost lovit de o maşină înmatriculată în stăinătate, teadresezi Biroului Asigurătorilor Auto din România (www.baar.ro)


Ce documente trebuie să aila tine când ajungi la asigurător?


• formularul de constatare amiabilă completat de ambii conducătoriauto implicaţi în accident sau procesul verbal eliberat dePoliţie
• permisul de conducere
• actul de identitate
• certifi catul de înmatriculare a vehiculului
• cartea de identitate a vehiculului
• procura notarială de la proprietarul persoană fizică, în cazul încare vehiculul nu-ţi aparţine sau împuternicire de la proprietarulpersoană juridică.

Ai dreptul să îţi alegi singurservice-ul în care îţi vei repara maşina! Service-ul nu îţi poatefi impus de compania de asigurări. Cel mult, ţi se poate recomandaunul pentru a micşora timpul în care îţi vei recupera maşina dupăreparaţie, nemaifiind nevoie să aştepţi ca asigurătorul să facăplata către service. Dacă alegi să plăteşti singur reparaţiamaşinii, poţi merge cu documentele ce fac dovada plăţii laasigurător pentru a-ţi recupera banii.


Poţi solicita platadespăgubirii înainte de reparaţia maşinii!


Categoric da! În această situaţie, asigurătorul este obligat săstabilească valoarea despăgubirii în funcţie de preţurile pentrupiese, părţi componente, materiale şi manoperă necesare reparaţiei,practicate de către unităţile de specialitate, prevăzute însistemele pentru evaluarea daunelor auto şi/sau cataloagele pentrupiese de schimb.


Despăgubirea se plăteşte şidacă persoana vinovată:


• a condus maşina fără aprobarea proprietarului
• a produs accidentul cu intenţie
• a condus maşina având permisul de conducere suspendat (sau fărăpermis de conducere)
• a produs pagube altor vehicule/proprietăţi în timp ce săvârşea oinfracţiune sau încerca să se sustragă de la urmărire. În acestesituaţii, asigurătorul va recupera valoarea despăgubirii de lapersoana vinovată.

Compania de asigurări nu va plătidespăgubirea dacă ambele maşini implicate în accident au acelaşiproprietar.

Pentru sesizări şi reclamaţii te poţi adresala:


• Sediul companiei de asigurări RCA (a ta sau a celuilalt şoferimplicat în accident)
• CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (www.csa-isc.ro)
• B.A.A.R. - Biroul Asigurătorilor Auto din România (www.baar.ro)