FRAS lansează Campionatul Naţional de Karting Dunlop 2010

Prima etapă a Campionatul Naţional de Karting Dunlop 2010 2010 va avea loc la Arad, în perioada 3-5 septembrie.

FRAS lansează Campionatul Naţional de Karting Dunlop 2010 FRAS lansează Campionatul Naţional de Karting Dunlop 2010

Campionatul Naţional de Karting Dunlop 2010 este format din 3etape, desfăşurate la Arad: 3-5 septembrie 2010,Bacău: 24-26 septembrie 2010 (rezervă Bucureşti) şi laBucureşti: 15-17 octombrie 2010. Câştigătorii de final dean pe clase şi echipe vor primi titlul de Campioni Naţionali şi vorfi premiaţi alături de ceilalţi câştigători din întrecerile deraliu, viteză în coastă, offroad, rallycross, rallyraid s.a. lafestivitatea de decernare a titlurilor naţionale.

Urmând modelul FIA, FRAS elaborează prin intermediul ComisieiNaţionale de Karting, cu aprobarea CF-FRAS, sistemul competiţionalintern, regulamentele, instrucţiunile şi normele tehnice,organizatorice, disciplinare, financiare, precum şi orice altereglementări necesare activităţii de karting practicat peteritoriul Romaniei. Deasemenea urmăreşte şi controlează aplicareaîntregului cadru normativ specific, la nivel naţional.


CNK-FRAS coordonează şi supravegheaza organizarea şi desfăşurareaCampionatului Naţional de Karting din România precum şi acelorlalte competiţii de karting oficiale de nivel naţionaldesfăşurate pe teritoriul României, cu respectarea normelor şiregulamentelor naţionale, elaborate de FRAS după standarde CIK-FIAşi după modele ale ţărilor avansate recunoscute internaţional.

Prin prisma celor de mai sus, aliniindu-se la cerinţeleinternationale FIA şi ca o urmare firească a activităţii sale depână acum, FRAS prezintă iubitorilor şi practicanţilor activitaţiide karting programul Campionatului Naţional de Karting alRomaniei.