Cum se înmatriculează o maşină adusă din Germania în 2019

Autor: Marius Vișan 27 sept. 2019 Știri auto
Cum se înmatriculează o maşină adusă din Germania în 2019

Chiar dacă perioada de glorie a maşinilor aduse din Germania a trecut, mai există însă şi oameni care mai aduc maşini din alte ţări UE pentru a le conduce în România. Pentru cei interesaţi am făcut o listă cu documentele cu care trebuie să se prezinte la înmatriculare.

Cum înmatriculezi o maşina din Germania în 2019 

1) Cererea solicitantului 

2) Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale

În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia

3) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghişeu odată cu depunerea documentelor

4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

5) Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului;

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie

8) Dacă persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), aceasta trebuie să depună, după caz

– formularul „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport”, prevăzut de Ordinul preşedintelului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” şi „Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora

– formularul „Certificat”, prevăzut de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” şi „Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora

9) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie

10) Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice

11) Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare

12) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia

13) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare – vezi tarife

Sursă: drpciv.ro

Citeşte şi 

Cum ştii când te lasă frânele. Care este secretul pentru curăţarea eficientă a plăcuţelor

A doua ţară din Europa care elimină limita de 130 km/h pe autostrăzi

Aproape 3.000 de maşini BMW şi Mini noi ruginesc într-un cimitir auto din Vancouver

Momentul în care un pickup Ford 6×6 nu e în stare să urce o mică rampă – VIDEO

Urmărește Promotor.ro pe Google News


Marius Vișan
Marius Vișan
Marius Vișan a poposit în lumea auto în anul 2015, însă cu jurnalismul online este familiarizat încă din anul 2006 când a început cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării. Contactul cu mașinile l-a luat la vârsta de 18 ani, odată cu obținerea permisului auto. Pasiunea ... citește mai mult
Visan Marian
Visan Marian
Începând cu anul 2015, Marian Vișan s-a implicat în domeniul auto, însă experiența sa în jurnalismul online începe din 2006, în timpul studiilor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. La vârsta de 18 ani a început să se familiarizeze cu mașinile odată cu obținerea permisului ... citește mai mult

Comentarii
Inchide