Doi giganţi din auto anunţă în România un nou val de angajări

Doi giganţi din auto anunţă în România un nou val de angajări

Autor: Visan Marian acum 4 ani Știri

 


Germanii de la Leoni şi Dräxl­ma­ier continuă investiţiile în producţia de componente auto în România şi re­crutează noi angajaţi pentru a face faţă comenzilor uzinelor auto din Europa de Vest.

Producătorul de cabluri pentru in­dustria auto Leoni Wiring Systems Ro din Bistriţa recrutează în prezent 300 de muncitori necalificaţi, cu studii medii, pentru asamblarea şi mon­ta­rea pieselor. Leoni a ajuns la apro­xi­mativ 17.000 de angajaţi în cele trei fa­brici de pe plan local şi continuă anga­jările, potrivit unor informaţii an­te­rioare furnizate de companie. Anga­jaţii Leoni din România repre­zintă 22% din forţa de muncă globală a grupului.

„România a fost pentru mulţi ani şi încă reprezintă o ţară foarte im­por­tantă pentru Leoni, ajungând-se la circa 17.000 de angajaţi în cele trei en­tităţi legale din Arad, Bistriţa şi Piteşti. Anul trecut fabrica din Bistri­ţa a trebuit să gestioneze mai multe pro­iecte de creştere neanticipată a pro­ducţiei în cel de-al treilea trimes­tru din 2015 şi ne-am chinuit să găsim su­fi­cient de multă forţă de muncă adi­ţio­na­lă, întrucât în regiune rata şo­ma­jului era foarte scăzută“, au transmis repre­zentanţii Leoni.

De partea cealaltă, Dräxlmaier de­ţine cinci unităţi de producţie în Satu Mare, Timişoara, Piteşti, Cod­lea (Braşov) şi Hunedoara cu circa 15.000 de angajaţi. „Piaţa auto pre­mi­um se află pe un trend ascendent, iar Dräxlmaier Group, ca furnizor de com­ponente au­to pentru segmentul de lux, bene­fi­cia­ză de această con­junctură şi va con­ti­nua investiţiile în re­giune. Cei mai mulţi dintre anga­ja­ţii grupului Dräxl­maier se află în Ro­mânia, astfel că vom continua şi cam­pa­niile de recru­ta­re, în funcţie de ne­cesarul im­pus de solicitările venite din partea clien­ţilor“, au declarat oficialii Dräxl­maier din România.

Citeşte continuarea în Ziarul Financiar
Comentarii
Inchide