Lista celor 5.000 de proprietari acceptaţi pentru voucherele auto a fost publicată pe site-ul PMB

Lista celor 5.000 de proprietari acceptaţi pentru voucherele auto a fost publicată pe site-ul PMB

Autor: Firuta Flutur acum 2 ani Știri

Lista celor 5.000 de proprietari acceptaţi în ”Programul de stimulare a eliminării traficului bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere” a fost publicată pe site-ul Primăriei Capitalei. 

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că a publicat pe site lista celor 5.000 de proprietari acceptaţi în ”Programul de stimulare a eliminării traficului bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere” .

Lista celor 5.000 de proprietari acceptaţi cuprinde, pentru fiecare persoană în parte, codul primit la înregistrare, iniţialele numelui şi prenumelui sau denumirea persoanei juridice, precum şi ora înregistrării. De asemenea, pe adresa de e-mail personală, fiecare participant (proprietar) va primi un link pe care va putea încărca documentele obţinute ulterior, în vederea intrării în posesie a eco-voucherelor.

Din momentul publicării listei celor 5.000 de proprietari, aceştia au la dispoziţie o perioadă de 90 de zile calendaristice în care pot să caseze şi să radieze din circulaţie autovehiculul uzat.

Documentele obţinute în urma casării şi radierii, precum şi dovada că nu înregistrează datorii la bugetul de stat sau la cel local (documente în termen de valabilitate la data depunerii), vor fi încărcate pe adresa de link primită pe e-mail, în termen de 10 zile de la radiere, dar nu mai târziu de cele 90 de zile calendaristice de la data publicării listei pe site.

Documentele încărcate pe link trebuie să fie: certificatul de distrugere a autoturismului uzat; certificat de radiere din evidenţa circulaţiei, cu menţiunea ”vehicul dezmembrat”; certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local şi certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice.

În cazul proprietarilor ale căror documente vor demonstra că autovehiculul uzat a fost predat spre casare la o dată anterioară datei publicării listei celor 5.000 de proprietari acceptaţi în program, aceştia nu vor beneficia de eco-vouchere. Neînregistrarea (neîncărcarea în aplicaţia PEVAUTO) documentelor enumerate mai sus, sau înregistrarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată, atrage excluderea din Program.

 Comentarii
Inchide