RCA 2020: Ce este certificatul de daunalitate și cum poate fi obținut

Autor: George Cristea 26 oct. 2020 Știri auto

Cei care încheie o asigurare RCA în 2020 pot ajunge în situația în care vor trebui să prezinte companiei de asigurări certificatul de daunalitate. Acesta este necesar în anumite cazuri pentru încadrarea corectă într-o anumită clasă bonus-malus.

Intră în Galeria FOTO

Potrivit unei comunicări a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), certificatul de daunalitate poate fi util fie în cazul celor care încheie asigurări auto în alte țări, dar și în cazul în care compania de asigurări solicită acest act pentru a putea aplica sistemul bonus-malus.

Certificatul de daunalitate este emis de BAAR în limbile română și engleză. Actul nu este însă util decât celor care au încheiat anterior polițe de asigurare. Mai exact, certificatul de daunalitate este util doar în cazul în care datele șoferului „au fost înscrise pe polițele de asigurare RCA, fie în calitate de proprietar al vehiculelor, fie în calitate de utilizator, în baza unor acte legale”.

Certificatul de daunalitate se generează automat din baza de date AIDA și B.A.A.R. nu poate interveni pentru editarea/modificarea datelor transmise de către asiguratori, emitenți ai polițelor de asigurare. Responsabilitatea în ceea ce privește transmiterea polițelor către baza de date AIDA, precum și pentru corectitudinea și acuratețea informațiilor, aparține asiguratorilor.

Ce trebuie să conțină certificatul de daunalitate

BAAR emite certificatul de daunalitate în cel mult 15 zile de la înregistrarea unei cereri în acest sens, documentul conținând, cel puțin, informații precum:

 • numele sau denumirea asiguratului;
 • codul numeric personal sau codul unic de identificare;
 • datele vehiculului;
 • seria și numărul contractului RCA;
 • perioada de valabilitate;
 • clasa bonus-malus aferentă;
 • data producerii evenimentului înregistrat;
 • data plății despăgubirii;
 • despăgubiri ca urmare a vătămării integrității corporale sau a sănătății ori a decesului (dacă este cazul);
 • aplicarea clauzei privind decontarea directă (dacă este cazul);
 • aplicarea clauzei privind răscumpărarea (dacă este cazul).

Cererea pentru eliberarea unui certificat de daunalitate se poate transmite BAAR prin e-mail ([email protected]), prin poșta clasică (Strada Vasile Lascăr nr. 40-40Bis, etaj 6, sector 2, București) sau prin depunere personală la aceeași adresă.

Cererea trebuie să fie însoțită de copia cărții de identitate a solicitantului, atunci când vorbim despre o persoană fizică, sau de certificatul constatator, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, împuternicirea dată persoanei desemnate să solicite și să primească certificatul, dacă e cazul, și copia cărții de identitate a persoanei care preia certificatul (reprezentantul legal sau persoana desemnată), în cazul firmelor.

În funcție de caz, este posibil să vi se ceară acte suplimentare pentru verificarea identității. Întreaga procedură este descrisă în detaliu pe site-ul BAAR. Ulterior, BAAR va transmite solicitantului documentul emis, fie prin email )în cazul firmelor) fie prin email sau servicii de curierat (în cazul persoanelor fizice).

Urmărește Promotor.ro pe Google NewsComentarii
Inchide