Autostrada solară: un proiect de viitor

O companie americană, Solar Roadway, a primit de la guvernul american o cerere de creare a unor panouri solare, care să fie montate în loc de asfalt, practic să dezvolte o autostradă solară.

Autostrada viitorului va fi acoperită integral cu panourisolare. Acestea vor fi echipate cu un sistem de iluminare cuLED-uri astfel, toate marcajele, restricţile rutiere sausemnalizarea lucrărilor vor fi afişate prin intermediul sistemuluiluminos. În plus, panourile vor fi prevăzute şi cu instalaţii detopire a zăpezii sau a gheţii. Tehnologia utilizată pentrufabricarea panourilor este similară cu cea de fabricare ageamurilor antiglonţ, acest lucru fiind necesar deoarece fiecarepanou în parte trebuie să fie capabil să susţină greutateaautovehiculelor.

Din punct de vedere tehnic, un singur panou va fi capabil săproducă aproximativ 7.6 KW/h într-o zi cu doar 4 ore de soare pecer. Astfel, 1,6 km de astfel de drum produce energie suficientăpentru a susţine consumul unui număr de aproximativ 500 de case.Concluziile le trageţi voi...