Când este obligatorie radierea maşinii

Când este obligatorie radierea maşinii

Autor: Marius Vişan acum 1 an Utile

Scoaterea din circulaţie a unui autovehicul în România se poate face numai la cererea proprietarului. Există mai multe situaţii în care acesta poate solicita radierea acestuia:

– Proprietarul vrea să retragă definitiv din circulaţie vehiculul. În acest caz va trebui să facă dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, dovedit cu acte de proprietate.

– Maşina este scoasă definitiv din ţară

– Maşina este dusă la dezmembrarii într-o unitate REMAT

– În cazul unui divorţ. Se aplică în situaţia în care vehiculul revine soţului care nu îl avea pe rolul fiscal, astfel că sarcina fiscală trebuie transferată

– Autovehiculul a fost furat

O oră, atât poate dura procedura de radiere a unui autoturism, dacă la Direcţia Taxe şi Impozite Locale sau la Primărie nu este foarte aglomerat.

Radierea fiscală şi radierea din circulaţie

Cei interesaţi trebuie să ştie căradierea maşinii presupune doup etape: radierea fiscală şi radierea din circulaţie.

Prima este radierea fiscală. Apoi proprietarul, cu actele emise de autoritatea fiscală şi cu restul dosarului, obţine şi radierea din circulaţie.

Documente necesare radierii 

Documente necesare radierii unui vehicul din circulaţie, la cerere, în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie:

1) Cererea solicitantului

2) Dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii

3) Certificatul de înmatriculare – original

4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare

5) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie

6) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală

7) Certificatul de radiere – 3 exemplare

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie

9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul

În cazul radierii vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1997, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declaraţii pe proprie răspundere a titularului sau a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.

 Comentarii
Inchide