Care sunt contravenţiile prevăzute în Codul Rutier şi cum se sanţionează acestea

Care sunt contravenţiile prevăzute în Codul Rutier şi cum se sanţionează acestea

Autor: Marius Vişan acum 5 luni Utile

Contravenţiile sunt acele faptele de încalcare a dispoziţiilor privind circulăţia pe drumurilor publice ale codului rutier, care nu constituie infracţiune. Ele pot fi de două tipuri:

Avertisemntul – Acesta constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respectă dispoziţiile legale

Amenda – Cuantumul determinat de valoarea a nr. punctelor-amendă aplicate care reprezintă valoric: 10% din salariul minim brut pe economie stabilit de Guvern.

Pentru anul 2019 valoarea punctului de amendă pentru sancţiunile rutiere a fost îngheţat la 145 de lei. Codul Rutier 2019 stabileşte ca punctul de amendă să aibă o valoare de 10% din salariul minim brut pe economie.

Plafonarea punctului de amendă a fost decisă prima dată în decembrie 2017.

Clasele de sancţiuni sunt următoarele

a) clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă

b) clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă

c) clasa a III-a – 6 la 8 puncte-amendă

d) clasa a IV-a – 9 la 20 puncte-amendă

e) clasa a V-a – 21 la 100 puncte-amendă (pentru peresoane juridice)

Se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa I de sancţiuni

1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puţîn 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv;

2. nerespectarea obligaţiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direcţiei de mers;

3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulăţia pe drumurile publice;

4. neîndeplinirea obligaţiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicită documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurari decât în urmă unui accident de circulăţie;

5. nerespectarea normelor privind circulăţia pe drumurile publice de către conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate şi cortegiilor;

6. nerespectarea semnificaţiei semnalului luminos intermediar de formă uneia sau a unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunţă schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulăţie reversibilă;

7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la dată eliberării documentului de constatare a avariei;

8. nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflăţi într-un autovehicul de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centură sau dispozitivele de siguranţă omologate;

9. nerespectarea obligaţiei de către persoană transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, cască de protecţie omologată;

10. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a lasă liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă;

11. nerespectarea regulilor de circulăţie de către conducătorii de animale;

12. nerespectarea obligaţiei de a aplică semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai puţîn de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;

13. lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comandă a  vehiculului;

14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligaţiilor ce le revin atunci când se află în vehicule;

15. nerespectarea semnificaţiei culorii galbene a semaforului;

16. conducerea unui vehicul ale cărui plăcute cu numărul de înmatriculare sau înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheaţă sau zăpadă de natură a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;

17. conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare ori plăcuţele nu corespund standardelor în vigoare;

18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defecţiuni tehnice, altele decât cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. b), ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau această este deteriorată vizibil.

19. folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circulă din sens opus;

20. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip «mâini libere»;

21. nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulăţiei pe drumurile publice, centură de siguranţă ori căştile de protecţie omologate, după caz;

22. depăşirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

23. circulăţia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

24. nerespectarea regulilor privind manevră de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulăţie sau a direcţiei de mers;

25. nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei, pe autostrăzi,  drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E);

26.  oprirea neregulamentară;

27. folosirea incorectă a luminilor de drum faţă de autovehiculul care circulă în faţă să, în aceeaşi direcţie de mers.

Se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa II de sancţiuni

1. nerespectarea semnalelor poliţiştilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumatorilor de circulăţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale agenţilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulăţiei, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum şi cele ale patrulelor şcolare de circulăţie şi ale nevăzătorilor;

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu excepţia celor care conduc autovehicule prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b);

3. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de obligare;

4.  neîndeplinirea obligaţiei de a solicită autorităţîi competenţe, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;.

5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele destinate învatarii conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare;

6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admisă;

7. conducerea unui autovehicul care, în mers sau staţionare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă;

8. nerespectarea traseelor stabilite de poliţia rutieră pentru pregătirea practică sau susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de 757v2116h conducere;

9. nerespectarea obligaţiei de a circulă pe un singur şir, indiferent de direcţia de deplasare, într-o intersecţie în care circulă şi tramvaie şi de a lasă liber traseul tramvaiului atunci când spaţiul dintre şînă din dreapta şi trotuar nu permite circulăţia pe două şiruri;

10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activităţi de natură a-i distrage atenţia de la conducere ori folosirea instalaţiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;

11. nerespectarea obligaţiei ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulăţia pe drumurile publice;

12. neutilizarea echipamentului de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoană care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigura trecerea la nivel;

13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicală, triunghiuri reflectorizante şi stingător pentru incendii, omologate.

14. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;

15. neacordarea priorităţîi de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflăţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;

16. neacordarea priorităţîi de trecere vehiculelor care au acest drept;

17.nerespectarea semnificaţiei culorii roşîi a semaforului;

18. nerespectarea regulilor privind depăşirea;

19.  nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

20.  neprezentarea la unitatea de poliţie competenţă pe rază căreia s-a produs un accident de circulăţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2).

21. oprirea nejustificată sau circulăţia pe bandă de urgenţă a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naţionale europene (E);

22. depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

23. nerespectarea regulilor privind manevră de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulăţie sau a direcţiei de mers, dacă prin această s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

24. nepastrarea unei distanţe corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede, dacă prin această s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

25. nerespectarea semnificaţiei indicatorului «ocolire», instalat pe refugiul staţiilor de tramvai;

26. pătrunderea într-o intersecţie atunci când circulăţia în interiorul acesteia este blocată;

27. staţionarea neregulamentară;

28. folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţîi decât pe timp de ceaţă;.

Se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa III de sancţiuni

1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;

3. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;

4. neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;

5. nepastrarea distanţei laterale suficiente faţă de vehiculul care circulă din sens opus;

6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de interzicere sau restricţie ori a celor temporare, cu excepţia celor care interzic accesul sau depăşirea care se încadreaza în altă clasa de sancţiuni;

7. nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersecţiei conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia;

8. nerespectarea normelor privind circulăţia bicicletelor şi mopedelor;

9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament;

10. montarea la autovehicul, remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate;

11. circulăţia cu un autovehicul, remorcă sau tramvai cu defecţiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;

12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane şi tuneluri;

13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule;

14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uşile deschise, circulăţia cu uşile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea uşilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staţionat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţă deplasării celorlalţi participanţi la trafic;

15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în staţiile semnalizate că atare;

16. nerespectarea regulilor privind circulăţia pe benzi;

17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roţi, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roţi.

18.  nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra să documentele prevăzute la art. 35 alin. (2).

19. nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin această s-a produs un accident de circulăţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

20. nerespectarea interdicţiei temporare de circulăţie instituite pe un anumit segment de drum public;

21. nerespectarea regulilor de circulăţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;

22. circulăţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevră de depăşire;

23. nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în până sau avariate;

24. refuzul înmânarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;

25. depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

26. circulăţia în timpul nopţîi sau ziua, pe timp de ceaţă, ninsoare abundenţă sau ploaie torenţială, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;

27. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovadă înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulăţie sau durata acesteia a expirat;

Se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa IV de sancţiuni

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;

3. conducerea unui vehicul cu tracţiune animală neînregistrat;

4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenţă, în cazurile şi termenele prevăzute de lege;

5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deţine atestatul profesional;

6. neefectuarea verificării medicale periodice;

7. neîndeplinirea de către medicul de familie a obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (5) în cazul implicării, cu vinovăţie, a conducătorului de vehicul aflat în evidenţă să într-un accident de circulăţie în urmă căruia au rezultat numai pagube materiale;

8. deţinerea simultană a două permise de conducere naţionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenţă străînă;

9. lipirea de afişe, inscripţîi sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora;

10. deţinerea, montarea sau folosirea în circulăţia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept;

11. deţinerea, montarea sau folosirea în circulăţia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbă funcţionarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei;

12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulăţie prioritară;

14. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliţiei rutiere, a identităţîi persoanei căreia i-a încredintat vehiculul spre a fi condus;

15. neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri;

16. nerespectarea obligaţiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracţiune animală;

17. nerespectarea dispoziţiilor art. 74 privind circulăţia pe autostrăzi;

18. neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) în cazul implicării conducătorului de autovehicul într-un accident de circulăţie din care au rezultat numai pagube materiale;

19. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule şi remorci care circulă în baza  autorizaţiei pentru proba;

20. conducerea unui autovehicul care circulă în baza autorizaţiei pentru probe în afară judeţului sau a municipiului Bucureşti în rază căruia îşi are sediul titularul autorizaţiei;

21. nerespectarea semnificaţiei luminii roşîi a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulăţie reversibilă;

22. savârsirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanţilor la trafic;

23. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanţe sau vehicule, după caz;

24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;

25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliţie rutieră la care a fost invitat pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;

26. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pun în pericol siguranţă circulăţiei;

27. transportul copiilor în vârsta de pâna la 12 ani sau al animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor;

28. conducerea autovehiculului cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheaţă, zăpadă sau polei, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;

29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenţiei asupra circulăţiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;

31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea porţilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată;

32. lovirea şi/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător;

33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durata a semnalului depăşeşte mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege;

34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categ. din care face parte vehiculul condus;

35. aplicarea tratamentelor ch. sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, cu excepţia celor omologate şi/sau certificate de către autoritatea competenţă şi care sunt marcate corespunzător;

36. aplicarea de afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedica sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea nr. de înmatriculare;

37. încalcarea obligaţiilor referitoare la circulăţia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masă şi/sau gabaritul depăşit.

38. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute de art. 80 alin 1 sau comunicarea de date inexacte sau incomplete

39. conducerea sub influenţă băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune;

40. conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie, constatate de poliţia rutieră împreuna cu specialiştii Registrului Auto Român;

41.  neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşîi şi/sau sonore sunt în funcţiune;

42. depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

43. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia;

44. nerespectarea semnificaţiei semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată care dirijează circulăţia la trecerile la nivel cu calea ferată;

45. depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;

46.  conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;

47. circulăţia sau staţionarea pe spaţiul interzis care separă sensurile de circulăţie pe autostrada;

48.  staţionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada în alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate;

49. executarea pe autostrada a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulăţia sau traversarea de pe un sens de circulăţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părţi carosabile;

50. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;

51. schimbarea direcţiei de mers prin viraj spre stânga, dacă prin această se încalca marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de circulăţie;

52. pătrunderea într-o intersecţie dirijată prin semafoare, dacă prin această se produce blocarea circulăţiei în interiorul intersecţiei.

Sursă: scritub.com

 

Pagini: 1 2Comentarii
Inchide