La ce vârstă îţi poţi lua permisul pentru motocicletă

La ce vârstă îţi poţi lua permisul pentru motocicletă

Autor: ProMotor acum 12 luni Utile

Conform legislatiei rutiere vârsta minimă pentru obţinerea permisului auto se stabileşte în funcţie de categorie. Pentru autoturisme este nevoie de categoria B şi vârsta minima de 18 ani, iar pentru motociclete mari de categoria A vârsta minimă este de 24 ani sau de 20 de ani dacă cel care solicită are experienţă de 2 ani în categoria A2.

Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este

a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 

b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2

c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A

Lista de categorii

CATEGORIA AM – MOPEDE 

Moped – vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depaşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pt. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea carţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

CATEGORIA A: motocicleta cu sau fară ataş si triciclu cu motor cu puterea de peste 15 Kw.

CATEGORIA A1: Motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 Kw. şi cu raport putere/greutate de cel mult 0,1 Kw/kg 

CATEGORIA A2: motociclete cu puterea maximă de 35 kw, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kw/kg. şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale.

 Comentarii
Inchide