27 iunie în istoria automobilistică

27 iunie poate fi considerată “ziua de naştere” a unuia dintre cele mai cunoscute şi respectate simboluri automobilistice, steaua Mercedes.

27 iunie în istoria automobilistică 27 iunie în istoria automobilistică

27 iunie 1909 - În această zi îşi face pentruprima dată apariţia steaua în trei colţuri, caracteristicăMercedes. La acea vreme acest simbol a fost aplicat pe un automobilDaimler şi este chiar opera lui Gottlieb Daimler. Creatorul său avrut cu acest simbol să exprime dominaţia asupra celor trei elemente, pâmânt, apă, aer.

Logo-ul Mercedes a căpătatforma pe care o ştim noi astăzi, o dată cu uniunea dintre Daimlerşi Benz, steaua în trei colţuri fiind îmbrăcată de inelul Benz şirezultând sigla pe care o ştim cu toţii astăzi în 1916. Ulterioracest element a evoluat, dar în principal respectă desenul original de aproape 100 de ani, fiind unuldintre cele mai vechi simboluri automobilistice păstrate şiastăzi.

Celebra identiate Mercedes-Benz