Rabla – Programul de Înnoire a Parcului Auto

Autor: Cosmin Iordache acum 12 ani Dosar & Analize

Conform Ordonanţei de Urgenţă Nr.55 din 21 aprilie 2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului National auto, începând cu data de 02 iunie 2008 proprietarii maşinilor mai vechi de 12 ani se pot inscrie în acest Program. Proiectul privind înnoirea parcului naţional auto constă în scoaterea din uz a 40.000 de maşini pentru a căror se alocă 120.000.000 lei. Pentru a beneficia de acest program, orice persoana fizică, proprietar/moştenitor al unui autoturism uzat inmatriculat in Romania, a cărui vechime depăşeste 12 ani, trebuie să se inscrie pentru achiziţionarea unui autoturism nou pe lista unui producator autorizat.

Maşina veche urmează să fie radiată, iar, in baza certificatelor de distrugere a autoturismului şi de radiere proprietarul primeşte o sumă de casare în valoare de 3.000 de lei, care va fi virată in contul de trezorerie al producatorului validat la care acesta este înscris pentru achiziţionarea unei maşini noi.

Orice persoană fizică, proprietar/moştenitor al unui autoturism uzat, care se va înscrie pentru achiziţionarea unui autoturism nou, după publicarea listei producătorilor validaţi va primi o Notă de acceptare cu o valabilitate de 30 de zile calendaristice de la eliberare. La expirarea acestui termen, persoana fizică respectivă va putea fi scoasă din evidenţă. In termenul prevăzut de lege, persoanele fizice trebuie să se prezinte cu actele menţionate în Ordinul nr. 535 din 6 aprilie 2008, în vederea achiziţionării unui autoturism nou, respectiv:

  • actul de identitate al proprietarului/moştenitorului;
  • certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat – în copie legalizată
  • certificatul de distrugere al autoturismului uzat eliberat de un operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz– în copie legalizată
  • originalul certificatului de radiere – în original;
  • o copie legalizată a certificatului de moştenitor;
  • notă de acceptare eliberată de producător în original


Înscrierea persoanelor fizice se face în limita numarului de autoturisme şi a sumei corespunzătoare acestuia contractate de către producatorul validat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi îi asigură persoanei fizice accesul la Program.

Pagini: 1 2 3Comentarii
Inchide