Dacia – asigurări maşini noi

După modelul marilor companii auto, Dacia va oferi propriile servicii de asigurare pentru automobilele vândute.

Dacia – asigurări maşini noi Dacia – asigurări maşini noi

Compania de servicii financiare Renault Credit InternationalBanque îşi extinde obiectul de activitate în România oferindservicii de asigurare a automobilelor Dacia, prin intermediuldealerilor. Concret, la achiziţia unui automobil Dacia nou,dealerul va putea oferi şi poliţa de asigurare pentru modelulvândut. Astfel dealerii au trebuit să îşi diversificedomeniul de activitate, conform MEDIAFAX.

În prezent Daciacolaborează pe acest segment cu Omniasig şi Asirom, dar prinoferirea propriului săuprodus de asigurări auto se va renunţa la parteneriat. Sepreconizează că dintoamna acestui an, clienţii de Dacia vor putea opta pentru a îşiasigura maşina tot "laDacia". RCI mai desfăşoară în Româniaserviciile de leasing şi finanţare pentru automobilele Dacia şiRenault.