Oficial:Preţul carburanţilor este nejustificat

Oficial:Preţul carburanţilor este nejustificat

Autor: Andrei Nan acum 9 ani Știri

„Conform datelor prezentate de companiile petroliere, a
rezultat că, în cursul anului 2010, ponderea taxelor în structura
preţului la pompă a scăzut de la 52,5% la începutul anului la 49,8%
la sfârşitul perioadei (inclusiv în contextul creşterii TVA la
24%), aspect de natură să certifice faptul că nivelul de creştere
al preţurilor la pompă nu poate fi justificat din punct de vedere
al unei poveri fiscale”, se menţionează în raportul privind
situaţia preţurilor la carburanţi de pe masa premierului şi obţinut
de MEDIAFAX.

„Din verificările efectuate a rezultat că, la sfârşitul
perioadei analizate, profiturile înregistrate de companii nu
reflectă evoluţia veniturilor în raport cu evoluţia principalelor
categorii de cheltuieli obiective. Astfel, dacă avem în calcul că,
per ansamblu, preţurile de vânzare la pompă au crescut cu circa
20%, creştere concretizată în majorarea în egală măsură a
veniturilor, coroborat cu faptul că, faţă de anii anteriori,
nivelul principalelor categorii de cheltuieli a rămas relativ
constant sau a cunoscut creşteri nesemnificative, rezultă că
exerciţiile financiare trebuia să înregistreze o creştere
proporţională a profiturilor şi, pe cale de consecinţă, a
impozitului pe profit. Urmare constatărilor făcute de organele de
control a rezultat că, în realitate, aceste companii nu numai că nu
au înregistrat profit, dar situaţiile financiare contabile prezintă
pierderi semnificative”, se mai afirmă în document.

Mai multe informaţii pe
www.mediafax.roComentarii
Inchide