Propunere: Administratorii drumurilor neîntreţinute să plătească amenzi de până la 250.000 de lei

Mai mulţi parlamentari UDMR au depus, la Senat, un proiect care prevede amenzi între 50.000 lei şi 250.000 lei pentru administratorii drumurilor publice care nu refac sau înlocuiesc elementele degradate sau distruse, în termen de 15 zile de la încasarea contravalorii devizului.

Propunere: Administratorii drumurilor neîntreţinute să plătească amenzi de până la 250.000 de lei Propunere: Administratorii drumurilor neîntreţinute să plătească amenzi de până la 250.000 de lei

Iniţiativa legislativă, semnată de 24 de aleşi ai UDMR, printre care şi Kelemen Hunor, propune modificarea Ordonanţei Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor. Proiectul propune introducerea unui nou alineat la articolul 45 care prevede că: „În termen de 15 zile de la încasarea contravalorii devizului, administratorul drumului are obligaţia de a reface şi/sau înlocui elementele degradate şi/sau distruse care fac parte integrantă din drum”. Nerespectarea de către administratorul drumului a obligaţiei de mai sus în termenul prevăzut, este sancţionată cu „amendă de la 50.000 lei la 250.000”, mai arată proiectul de lege.

Forma în vigoare a actului normativ prevede doar obligaţia plăţii contravalorii reparaţiilor elementelor de siguranţă care fac parte integrantă din drum deteriorate în caz de accident rutier, însă nu există obligaţia corelativă a administratorului drumului public de a le înlocui sau repara.

Propunerea legislativă mai introduce obligaţia pentru administratorul reţelei de drumuri expres, drumuri internaţionale «E» şi drumuri naţionale de a realiza obligatoriu variante ocolitoare. Măsura vine pentru a decongestiona traficul în localităţi şi creşterea siguranţei circulaţiei. Astfel, „până la data de 31 decembrie 2027 toate municipiile vor dispune de variante ocolitoare construite de către administratorul reţelei de drumuri expres, drumuri internaţionale «E» şi drumuri naţionale”, mai prevede iniţiativa legislativă.

De asemenea, „pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi rurale, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele de la intrările în curţi, plantaţiile, trotuarele sau căile pietonale din dreptul locuinţelor sau terenurilor pe care le deţin. Supravegherea îndeplinirii sau a neîndeplinirii acestor obligaţii revine autorităţilor administraţiei publice locale”, conform sursei citate.

Administratorului îi revin, prin lege, responsabilităţi în domeniul de siguranţei circulaţiei şi dispune de fonduri pentru întreţinere şi reparaţii - în cazul administratorului drumurilor naţionale chiar din taxele şi tarifele speciale suportate de utilizatori, arată aleşii UDMR, în expunerea de motive.

Prevederile în vigoare ale OG 43/1997 permit organizarea de manifestări sportive sau culturale pe drumurile publice al căror administrator nu este consiliul local organizator al respectivului eveniment numai în schimbul plăţii tarifului pentru ocuparea temporară a drumului, chiar şi atunci când tranzitarea localităţii se poate asigura pe o rută alternativă.

„Propunerea de modificare vizează scutirea de la plata tarifului datorat administratorului drumului ocupat temporar în ipoteza în care autorităţile locale organizatoare asigură o rută ocolitoare, îşi asumă riscurile decurgând din utilizarea acesteia şi, după derularea manifestărilor, readuc drumul public la starea iniţială”, potrivit expunerii de motive a proiectului.

Totodată, în cazul în care nu este posibilă stabilirea unei rute ocolitoare, ţinând cont de natura de interes public a evenimentelor sportive sau culturale pe care consiliile locale le organizează, propunerea constă în reducerea cu 50% a tarifului prevăzut pentru ocuparea temporară a drumului, mai spun iniţiatorii.

Proiectul de lege a fost înregistrat la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.

 

Poti sa te opui oricand si fara justificare prelucrarii datelor tale personale in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre MEDIAFAX GROUP SA (prin accesarea formularului de contact la adresa privacy@m.ro sau ne poti trimite pe adresa postala o solicitare scrisa, datata si semnata in acest sens. In acest caz, solicitarea ta va fi inaintata catre departamentul specializat al MEDIAFAX GROUP SA; este posibil sa primesti un mesaj prin care se confirma ca optiunea a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.