24 Mai în istoria automobilistică

Pe 24 Mai, dar la o distanţă câteva decenii, s-a deschis primul atelier de repare al maşinilor şi s-a patentat primul sistem automat de încasare a taxei pentru parcare.

24 Mai în istoria automobilistică 24 Mai în istoria automobilistică

24 Mai1899 - În această ziîn Boston W. T. McCullough îşi deschide primulgaraj destinat reparării atât vehiculelor, dar şi autovehiculelor.Deşi automobilul era o raritate în acea perioadă şi foarte puţinise băgau să repare un automobil, McCullough avea şi facilităţipentru repararea maşinilor. Atelierul se numea "Back Bay Cycle and MotorCompany" şi remedia problemele care nu necesitau intervenţia lamotor, în lipsa metodologiei şi a modului de reparare, aceacomponentă putând fi meşterită doar de inventator.


24 Mai1935 - În această ziCarl C. Magee patentează primul model de taxatoare automate pentruparcare din lume. În acelaşi an, aceste aparate au fost introduseîn Oklahoma City , oraşul american devenind primul din lume în careparcarea se taxa în mod automat. Taxatorul avea un mecanism formatdintr-un locaş în care fisa era inserată, un disc dotat cu resortcare făcea o rotaţie completă într-o oră şi un indicator care arătaexpirarea perioadei. La început taxatorul era individual, astfelfiecare loc de parcare avea propriul aparat.

Ulterior în anii'80 a fost introdus o versiune digitală care pe lângăfaptul că înlocuia părţile mecanice cu unele digitale. De asemeneaacest sistem avea capacitatea să printeze bonuri cu data deexpirare, reducând necesitatea aparatelor individuale. Astăzitehnologia a avansat foarte mult şi există locuri în lume unde sepoate plăti prin sms locul de parcare sau există un fel detaxatoare care se pot monta în maşină şi înregistrează automatperioadele de staţionare, la sfârşit de lună din contul şoferilorfiind retraşi banii aferenţi parcărilor.