GE a realizat autobuzul electric al viitorului

Echipa de cercetare în domeniul sistemelor hibride din cadrul GE Global Research, divizia centrală pentru dezvoltarea tehnologiei a companiei, a anunţat o descoperire revoluţionară care ar putea contribui la accelerarea procesului de electrificare a parcului de autobuze, a furgonetelor şi a altor parcuri auto de vehicule grele de mari dimensiuni.

Echipa GE a prezentat cu succes modul de folosire a unui sistemde baterie dublă într-un autobuz hibrid de transport în comun cuzero emisii la ţeava de eşapament. Acest sistem este format dintr-obaterie pe bază de sodiu cu o densitate ridicată a energiei şi obaterie pe bază de litiu de mare putere.

Sistemul cu baterie dublă oferă o soluţie rentabilă pentruelectrificarea autobuzelor, a furgonetelor, a vehiculelor de terenşi a altor vehicule de mare capacitate. De asemenea, oferăposibilitatea de reducere a costurilor legate de baterie cu până la20%

Deşi s-au înregistrat progrese importante în tehnologiabateriilor, adoptarea pe scară largă a vehiculelor electrice vanecesita reducerea treptată a dimensiunii şi costurilor bateriilor.Cercetătorii GE cred că, în cazul vehiculelor de mari dimensiuni,un sistem dual de mare putere şi cu o capacitate ridicată destocare a energiei ar putea permite atingerea unui interval optimde funcţionare pe bază de electricitate şi respectarea cerinţelorlegate de accelerare la dimensiuni mai practice şi costuri mairezonabile. Studiul se derulează în cadrul unui proiect decercetare în valoare de 13 milioane USD în care GE s-a implicatalături de Administraţia Federală de Transport (Federal TransitAdministration - FTA) şi Consorţiul Nord-Est pentru VehiculeAvansate (Northeast Advanced Vehicle Consortium).

În prezent, majoritatea tipurilor de baterii oferă un compromisîntre putere şi capacitatea de stocare a energiei. De exemplu,bateriile cu litiu furnizează o putere mare pentru accelerare, însănu sunt optimizate pentru stocarea energiei necesare pentru duratade funcţionare. Bateriile cu sodiu se comportă exact invers. Permitstocarea unei mari cantităţi de energie, dar nu sunt optimizatepentru a oferi multă putere. Bateria dublă de la GE îmbină cele maibune caracteristici ale ambelor opţiuni într-un singur sistem. Încadrul prezentării autobuzului hibrid pentru transportul în comun,bateria cu litiu s-a concentrat pe accelerarea şi frânarea de mareputere, în timp ce bateria cu sodiu a asigurat un flux constant deenergie electrică pentru a prelungi durata de funcţionare aautobuzului. Fiecare tip de baterie se concentrează pe ceea cepoate face cel mai bine.

Pe lângă optimizarea performanţelor, un sistem dual poate reducecostul bateriei cu până la 20% faţă de un sistem cu o singurăbaterie în cazul aplicaţiilor auto precum autobuzele pentrutransportul în comun şi furgonetele care necesită o putere mare şio capacitate ridicată de stocare a energiei. În cazul unui sistemdual, principalul avantaj la nivel de costuri constă în faptul căoferă flexibilitate în vederea integrării unor soluţii mai puţincostisitoare pentru baterii, fără a necesita creşterea dimensiuniibateriei, pentru a răspunde nevoilor de putere şi stocare aenergiei ale autovehiculului. Un sistem cu o singură baterie arnecesita o redimensionare mai costisitoare a bateriei în vedereaatingerii aceluiaşi rezultat.