Hyundai Motor Group va licita pentru Hyundai Engineering

Hyundai Motor Group (Grupul) a anunţat că va participa la o licitaţie de achiziţie a pachetului majoritar al companiei Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C), pentru a mări oportunităţile de afaceri ale Grupului în viitor şi pentru a îşi diversifica portofoliul de afaceri.

Hyundai Motor Group va licita pentru Hyundai Engineering Hyundai Motor Group va licita pentru Hyundai Engineering

Grupul, condus de Hyundai Motor Co., a decis săparticipe la licitaţie întrucât a finalizat recent construcţiaprimei sale oţelării integrate, Hyundai Steel Co., în timp ceramura auto a Grupului s-a poziţionat ferm printre principaliiproducători internaţionali în acest domeniu.

Grupul estimează că prin această achiziţie va încheia un "lanţecologic de valoare", creând sinergii între entităţi asociate,abordând centrale electrice ecologice ale unor case ce susţinsisteme de reîncărcare pentru autovehicule hibride şi electrice.Hyundai Motor Group a declarat că se va concentra peactivităţi ecologice în scopul dezvoltării viitoare.

Hyundai E&C va avea oportunitatea să îşi consolidezepoziţia globală prin cele aproximativ 8.000 de unităţi deproducţie şi vânzare ale Hyundai Motor Group, ce activează în peste150 de ţări. Hyundai E&C poate participa astfel laadministrarea liniilor de cale ferată de înaltă viteză aleGrupului, iar Hyundai Steel şi Hyundai Hysco îi vor livra materialede construcţie în condiţii de siguranţă. Acest tip de sinergiecreată cu ramura auto a Grupului şi întărirea ramurii deconstrucţii prin intermediul uzinelor şi unităţilor de proiectareexistente ale Grupului vor permite Hyundai E&C să devină ocompanie de proiectare de talie mondială, complet integrată.

Pentru a îndeplini aceste obiective, Hyundai Motor Groupva spori investiţiile în Hyundai E&C, iar dupăachiziţie va angaja şi mai mulţi profesionişti în domeniu, pentru aîşi aduce contribuţia la industria de construcţii şi la economianaţională. Grupul pune preţ pe experienţa şi abilităţilepersonalului actual şi plănuieşte să menţină şi să susţinăorganizarea existentă.

Grupul nu va lua în considerare fuzionarea între Hyundai E&Cşi compania afiliată, Hyundai Amco, după achiziţie, întrucât celedouă activează în domenii diferite. Hyundai E&C estespecializată în inginerie şi proiecte de construcţie peste hotare,în timp ce activităţile principale ale Hyundai Amco constau înconstrucţia şi întreţinerea birourilor şi facilităţilor Grupului.

În ceea ce priveşte finanţarea, Grupul îşi va utiliza propriulcapital pentru a finanţa achiziţia de acţiuni. Acesta a alcătuit oechipă pentru a evalua achiziţia, angajând Goldman Sachs, SamilPricewaterhouseCoopers, HMC Investment Securities şi Kim &Chang în calitate de consultant financiar, contabil şi respectivjuridic.

Grupul intenţionează să transmită o Scrisoare de Intenţie (SDI)creditorilor Hyundai E&C.