Răspunsul petroliştilor la acuzaţia de preţuri nejustificate

După ce s-a declarat oficial că preţurile carburanţilor au fost crescute nejustificat, printr-un raport al guvernului, petroliştii ies la rampă cu o serie de comunicate prin care justifică preţurile la benzină şi motorină.

Răspunsul petroliştilor la acuzaţia de preţuri nejustificate Răspunsul petroliştilor la acuzaţia de preţuri nejustificate

În urma raportul privind creşterea nejustificată a preţuluicarburanţilor, petroliştii răspund prin intermediul unorcomunicatel de presă, declarând că nu comentează informaţiile dinraport şi că documentul conţine o serie de neclarităţi care nu suntconforme cu situaţia actuală, cum ar fi inflaţia cursuluivalutar.

În comunicatul celor de la Petrom, oficialii declară că: "Suntemo companie listată, cu un nivel ridicat de transparenţă, iarrezultatul activităţilor noastre, politica de preţuri, precum şialte informaţii relevante au fost comunicate exhaustiv. Toţiindicatorii noştri financiari sunt calculaţi pe baza standardelorinternaţionale şi româneşti, iar rezultatele sunt auditate de cătrecompanii internaţionale de top. Suntem pregătiţi să răspundem încontinuare oricăror solicitări de informaţii din parteaautorităţilor."

Mai mult decât atât, cei de la Petrom au subliniat faptul că"preţurile practicate de Petrom au o evoluţie dinamică bazată pecotaţiile internaţionale la carburanţi, precum şi pe concurenţa pepiaţă. În plus, preţurile sunt influenţate de politica fiscală şide cursul de schimb. Componenta de taxe în preţulcarburanţilor reprezintă circa jumătate din preţulcarburanţilor. Petrom reflectă cotaţiile internaţionaleîntr-o manieră moderată. Nu comentăm modul în care ANAF ainterpretat informaţiile oferite de către companiilepetroliere."

Iar, ca lucrurile să fie cât mai clare, cei de la Petrom auprezentat şi un grafic de evoluţie a preţurilor în funcţie taxe şicotaţiile la carburant şi deprecierea LEU vs USD, date care au fosttransmise şi ANAF-ului.

* Calculul a fost efectuat pe bazamediilor lunare ale preţului de referinţă Petrom.

* Calculul a fost efectuat pe bazamediilor lunare ale preţului de referinţă Petrom.

Pe de altă parte, cei de la Rompetrolau comunicat, la solicitarea Mediafax, că "Rompetrol a pus ladispoziţia ANAF şi a Consiliului Concurenţei toate informaţiilesolicitate, oferind şi lămuriri privind modul de formare alpreţului şi evoluţia componentelor care intră în alcătuireaacestuia. Modul de interpretare a datelor rămâne la latitudineainstituţiilor statului, dar, din primele concluzii apărute înpresă, observăm că există o serie de neclarităţi care nu reflectăsituaţia actuală."

Cei de la Rompetrol au subliniat căpreţul carburantului este format din TVA, accize, costurifinanciare, logistice, cu materii prime şi de operare a reţelei dedistribuţie şi adaosul comercial.

Dacă în raportul ANAF-ului s-a arătatcă, în ciuda creşterii preţului carburanţiilor, companiilepetroliere au înregistrat pierderi, deci statul nu prea a avut cesă încaseze, atunci se ridică următoarea întrebare: unde seregăsesc banii? O posibilă explicaţie este dată de GeorgeBuhnici în editorialul său.

Este cert că, în ciuda rapoartelor şia protestelor, preţurile carburanţilor vor continua să crească dindiverse motive care satisfac fie nevoile statului, fie nevoilepetroliştilor, rămânând ca noi, şoferii obişnuiţi, să le facem"plinul". Maşinilor şi, implicit, celor enumeraţi mai sus.